bannerin pohjaver3.jpg

Nuorisojärjestöt ja yhteyshenkilöt


Sallan 4H -yhdistys

Toiminnanjohtaja Eeva Kulpakko
Puh. 040 163 8210
Ruotsalaisentie 1
98900 Salla
Kotisivut Sallan 4H -yhdistys

Toiminta-ajatus
4H-nuorisotyö tukee lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä.


Sallan Vesaiset ry.
Pj. Soile Heikkilä
Puh. 040 507 6354
Länkilenkki 10  
98900 Salla

Sallan Vesaisten ry:n toiminta keskittyy lapsi- ja nuorisotyöhön. Vesaisilla on mm. kerho-, retki- ja leiritoimintaa sekä kansainvälistä nuorisotoimintaa.

Kts. Valtakunnallisen Vesaisten keskusliiton kotisivut: www.vesaiset.fi


MLL Salla 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry 
Puh. 016 345 824 
Pirkkakatu 2 
96200 Rovaniemi
Sallan kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys
Pj. Kaisa Korkeasalo
Puh. 0400 474 205
Postipolku 3 
98900 Salla