bannerin pohjaver3.jpg

Avustukset

Avustukset

Nuorisoyhdistysten yleisavustus

Sallan kunnan hyvinvointipalvelulautakunta myöntää vuosittain nuorisoyhdistysten yleisavustuksia kunnan talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Avustuksia haetaan hakulomakkeella, jonka mukaan on liitettävä kuluneen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilitarkastuskertomus sekä haettavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yleisavustusten hakuaika on keväisin. Hakuajoista tarkemmin Koti-Lappi lehdessä Sallan kunta tiedottaa palstalla.

Erityis- ja kohdeavustukset

Syksyllä jaettavia erityis- ja kohdeavustuksia voi hakea tapahtumiinsa Sallan kunnan rekisteröityneet nuorisojärjestöt ja nuorten toiminta ryhmät. hyvinvointipalvelulautakunta tekee joka kerta erillispäätöksen avustusmäärärahan suuruudesta. Hakemukset tulee jättää ennen suunniteltua tapahtumaa ja avustusmäärärahaa voidaan myöntää enintään 50% tapahtuman hyväksyttävistä kuluista. Avustus perustuu todellisiin kustannuksiin, tietoihin ja tositteisiin ja maksetaan jälkikäteen kuitteja ja raportteja vastaan. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon kunnan nuorisotoiminnan erityistarpeet.
Erityisavustusta voi hakea toimihenkilöiden palkkakustannuksiin, nuorisotoiminnan toimitiloihin, nuorisoyhdistyksen koulutustoimintaan, nuorisoyhdistyksen leiritoimintaan, kansainväliseen nuorisotoimintaan, retkiin ja tapahtuma matkoihin. Erityisavustuksia jaetaan vain tarvittaessa.
Kohdeavustusta voi hakea toimeenpantavaan tapahtumaan, uusien työmuotojen kokeiluun ja toimintaa palvelevan kaluston, välineistön, kirjallisuuden, vaatetuksen ynms. hankintaan.

Urheiluseurojen perusavustukset

Sallan kunnan hyvinvointipalvelulautakunta myöntää keväisin urheiluseurojen perusavustuksia kunnan talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Avustuksia haetaan hakulomakkeella, jonka mukaan on liitettävä kuluneen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilitarkastuskertomus sekä haettavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi tulee täyttää piste- ja toimintataulukko toimintakertomuksen ja tilinpäätösten perusteella.

 Avustusten myöntämisperusteet

Nuorisoyhdistykset

Avustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröityneille yhdistyksille josta 2/3 jäsenistä täytyy olla 7 - 29 -vuotiaita. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan avustuksen tarve ja suunniteltu käyttö, muilta yhteisöiltä saatava taloudellinen tuki, omatoimisuus sekä toiminnan määrä, laatu, tarkoitus ja ajankohtaisuus.

Urheiluseurat

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröityneille urheiluseuroille, jotka kuuluvat sellaiseen valtakunnaliseen liikuntajärjestöön jonka valtioneuvosto on hyväksynyt oikeutetuksi saamaan valtionavustusta, sekä rekisteröityneille yhdistyksille joiden toiminta sääntöjensä mukaisesti on pääasiassa liikunta. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan avustuksen tarve ja suunniteltu käyttö, muilta yhteisöiltä saatava taloudellinen tuki, omatoimisuus sekä toiminnan määrä, laatu, tarkoitus ja ajankohtaisuus.


Avustuksen ei tule olla toiminnan pääsääntöinen tulon lähde!

Hakulomakkeita ja lisätietoja saa Sallan kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden toimistosta ja sivun oikeassa laidassa olevasta liitetiedostot linkistä. Avustusten hakemisesta ilmoitetaan tarkemmin Koti-Lappi lehden Sallan kunta tiedottaa palstalla.

Stipendit

Säännöt Sallan kunnan parhaiden urheilijoiden nimeämiseksi:

1 § Kunnan parhaiden urhelijain tulee olla Sallan kuntalaisia.
2 § Parhaiden urheilijoiden palkintoja jaetaan vuosittain liikuntalautakunnan harkinnan mukaan urheiluseurojen esityksestä.
          - Alle 16 vuotiaat tyttö- ja poikaurheilijat 0 - 2 henkilöä
          - 16-20 vuotiaat tyttö- ja poikaurheilijat 0 - 4 henkilöä
          - Yleisen sarjan nais- ja miesurheilijat 0 - 4 henkilöä
          - Viestijoukkueet ja joukkueurheilulajit 0 - 4 joukkuetta
3 § Parhaat urheilijat nimetään urheiluseurojen tai liikuntalautakunnan jäsenten esityksestä, jotka on tehtävä kirjallisina. Muun, kuin paikkakunnan seuroja edustavan urheilijan nimeämisen liikuntalautakunta pidättää itsellään.
4 § Palkinnot myönnetään stipendeinä.
5 § Näitä sääntöjä voi liikuntalautakunta muuttaa, täydentää tai tarpeen mukaan tarkentaa.

Sallassa 19 / 02 1986, SALLAN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNTA