syba.jpg

Vaikuttaminen

VAIKUTTAMINEN

Nuorten vaikuttamiskanavat Ranualla, anna äänesi kuulua!

Nuorten ääni kunnassa -Nuorisovaltuusto

Ranuan nuorisovaltuusto on avoin kaikille 13-20 vuotiaille Ranualaisille nuorille. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on valmistella esityksiä ja aloitteita kunnanhallitukseen sekä lautakunnille, edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Ranualla ja olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja kaventaa kuiluja eri ryhmien välillä.

Ranuan nuorisovaltuusto on avoin kaikille 13-20 vuotiaille Ranualaisille nuorille. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on valmistella esityksiä ja aloitteita kunnanhallitukseen sekä lautakunnille, edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Ranualla ja olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja kaventaa kuiluja eri ryhmien välillä.

Nuorisovaltuusto järjestää omia tapahtumia ja osallistuu yhteistyössä eri tapahtumiin omien voimavarojensa mukaan. Valtuusto toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Jos sinulla on jokin idea tapahtumasta tai uudesta toiminnasta ja haluaisit toteuttaa, voit ottaa yhteyttä Nuorisovaltuustoon. Lisää Nuorisovaltuustosta ja sen toiminnasta Nuorisovaltuusto linkistä

Aloitekanava.fi 

Ranuan kunta on yksi ensimmäisistä kohteista, jossa Aloitekanava- verkkopalvelu lanseerataan nuorten käyttöön. Verkkopalvelu on osa Lapin Nuorisotiedotuksen LaNutin palveluita ja sillä pyritään lisäämään nuorten viestinnän avoimuutta ja madaltaa kynnystä osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

Aloitekanava on oivallinen väline osallistua ja vaikuttaa. Sen viisivaiheinen prosessi (1. ideoi 2.kommentoi 3. äänestä. 4. allekirjoita 5. seurantai) seuloo ideoiden joukosta kehityskelpoisimmat osallistujien argumenttien ja äänestysten perusteella ja seuraa näin syntyneiden aloitteiden kehittymistä koko niiden elinkaaren ajan – idean esittämisestä sen mahdolliseen toteutumiseen saakka. Verkkofoorumi löytyy osoitteesta www.aloitekanava.fi. Aloitekanavan sivuilta löydät myös materiaalia omien vaikuttamistaitojesi kehittämiseksi.

Vaikuttamista kuntalaisena


Kunnanvaltuusto on päätöksenteon ylin päättävä taho. Valtuusto päättää mm. kunnan rahojen käytöstä, mihin palveluihin (esimerkiksi terveys-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut) rahaa pistetään ja mihin ei. Sinulla on kunnan asukkaana esimerkiksi oikeus tehdä kunnalle kunta-aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisää kunnallisesta päätöksenteosta ja aloitteista voit lukea valtikka.fi –palvelusta.

Voitko vaikuttaa omassa koulussasi?

Lukiossa ja yläasteella molemmissa toimii oppilaskunta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja opiskeluilmapiiriin esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja vaikuttamalla koulun sisustukseen.Lukiolaissa on määrätty oppilaskuntien toiminnasta ja olemassaolosta.Lain mukaan oppilaskunnan tehtävä on mm. opiskelijoiden yhteistoiminnan ja koulutyön edistämisen. "Koulutuksen järjestäjän tulee sekä varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen että kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä (§27)."

Lisää tietoja ja ideoita oppilaskuntatoimintaan voit lukea valtikka.fi -sivuilta. Jos et tiedä ketkä ovat oppilaskunnan jäseniä tällä hetkellä, selviää se varmasti koulusi rehtorilta, opolta tai kanslistilta. He yleensä tietävät melkein kaikesta kaiken, ainakin kaikesta koulumaailmaan liittyvästä.