syba.jpg

Nuorten oikeuksia ja velvollisuuksia

NUORTEN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

 

12 vuotta

Pääsääntöisesti oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa viranomaisasioissa.
Suostumuksesi tarvitaan nimenmuutoksiisi.


14 vuotta

Oikeus mennä kevyeen työhön, joka ei vahingoita terveyttä tai kehitystä, eikä haittaa koulunkäyntiä. Alle 15 -vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.


15 vuotta

Oikeus suorittaa mopon, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittava ajolupa.
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa - voit joutua syytteeseen tekemästäsi rikoksesta ja sinut voidaan tuomita oikeusistuimessa. HOX! Vahingonkorvausvelvollisuudelle ei ole säädetty ikärajaa. Alle 15 -vuotiaskin voi joutua korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingot.

Oppivelvollisuuden suoritettuaan 15 -vuotias saa olla kokopäivätyössä klo 6 - 22 välisenä aikana.

Oikeus tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimus.

Oikeus hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta.


16 vuotta

Oikeus suorittaa kevytmoottoripyöräkortin.


17 vuotta

Oppivelvollisuus päättyy, jos ei ole päättänyt jo aiemmin.

Oikeus lapsilisään päättyy --> oikeus hakea Kelan opintorahaa.


18 vuotta

Saavutat laillisen täysi-ikäisyyden.

Oikeus suorittaa henkilöauton, kuorma-auton ja moottoripyörän ajokortti.

Avioliiton solmimisoikeus, parisuhteen rekisteröintioikeus.

Äänioikeus yleisissä vaaleissa.

Asevelvollisuus miehillä sen vuoden alusta, jona täyttää 18 vuotta. Naisilla 18 vuotta täytettyään oikeus osallistua asepalvelukseen.

Määräämisoikeus omaan omaisuuteen.

Oikeus ostaa mietoja alkoholijuomia ja tupakkaa.

Vastuu itsestä ja omien valintojen seurauksista kasvaa.


20 vuotta

Oikeus ostaa väkeviä alkoholijuomia.


21 vuotta

Voit saada raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton ajokortin.


25 vuotta

Voit adoptoida lapsen.