opiskelu.jpg
Mitä teen peruskoulun jälkeen?!


Joillekin ammatinvalinta on helppoa ja joillakin voi mennä pidemmän aikaa ennen kuin kiinnostava ammatti löytyy. Jos tunnet, että tarvitse apua ammatinvalintaa koskevissa asioissa, älä jää yksin. Ota selvää erilaisista ammateista ja kysele itseäsi kiinnostavista aloista työntekijöitä suoraan. Ammatinvalinta apua koulussasi tarjoaa opinto-ohjaaja.

Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

Lukiokoulutukseen ja ammatillisiin perustutkintoihin haetaan yhteishaussa. Lukio koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen voi yhdistää käymällä kaksois- tai kolmoistutkinnon.

Kaksoistutkinnossa opiskelija suorittaa ammatillisen ja ylioppilastutkinnon. Kolmoistutkinnossa lisäksi opiskelija suorittaa lukion päättötodistuksen eli käy vaadittavan määrän kursseja, että se riittää saamaan päättötodistuksen. Näitä lukion muotoa kutsutaan ammattilukioksi. Kaksois- ja kolmoistutkintoon pääsee hakemalla ammatilliseen koulutukseen.

Ammattistartti

Ammattistartti on tarkoitettu niille, jotka eivät ole vielä ratkaisseet ammatinvalintaansa tai joilla muista syistä ei ole riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin heti peruskoulun jälkeen. Hakeminen tapahtuu oppilaitokselle osoitetulla hakemuksella, joita saa oppilaitoksista tai niiden www-sivuilta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus johtaa ammattiin. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu työpaikalla, lisäksi ammattitaitoa täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutukseen ei hakeuduta oppilaitokseen, vaan siitä sopivat opiskelja, työnantaja ja oppisopimustoimisto/-keskus sopimuksella.

Hakeminen yleissivistäviin ja vapaan sivistystyön koulutuksiin

Koulutukseen haetaan suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Lisätietoja hakemiseen liittyvistä asioista sekä hakulomakkeita saa oppilaitoksista tai niiden www-sivuilta.

Yhteishaku: opintopolku.fi
Apua ammatti- ja koulutusvalintaan: www.koulutusnetti.fi, www.opintoluotsi.fi, www.ammattinetti.fi, www.mol.fi/avo.


Mikäli jäät ilman opiskelupaikkaa, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Riitta Kuhaan, puh. 0400 398121!

Älä keskeytä opintojasi, ennen kuin olet jutellut siitä oppilaitoksesi opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa!