Stara lila ilman txt NETTI.jpg
Stara - Ranuan kunnan nuorten työpajan kehittäminen -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka on rahoitettu toimintalinjasta 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä erityistavoitteesta 10.1.: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on kehittää Ranuan kunnan nuorten työpajatoimintaa ja lisätä huonossa työmarkkinatilanteessa olevien ranualaisten nuorten ohjaus- ja tukipalveluita. Tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä nuorten työpajatoiminnan ja yksilöohjauksen avulla.
Toiminta
 
 • Nuorten arjenhallintataitojen kehittäminen
   
 • Nuorten tarpeiden kartoittaminen ja yksilöllisten polkujen luominen
   
 • Nuorten ryhmäyttäminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen
   
 • Tutustumiskäynnit koulutus- ja työpaikkoihin
   
 • Työ- ja toimintakyvyn arviointi
        
 • Seinätön paja, jossa nuori kokeilee työntekoa kunnan eri työyksiköissä tai yhdistyksissä
  Yhteistyökumppanit
  yhteistyo_kumppanit.png