nuorten_tyopaja_4.png
Ranuan nuorten työpaja on aloittanut kunnan omana toimintana vuoden 2016 alusta. Nuorten työpaja on tarkoitettu 16–28-vuotiaille ranualaisille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen taidoissaan tai vahvistusta opiskelu- tai työelämävalmiuksiinsa.

Nuorten työpajatoiminta auttaa myös löytämään hyvän elämänrytmin ja suunnittelemaan omaa tulevaisuutta. Työpajalta nuori saa tukea ja ohjausta koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Jokaiselle nuorelle tehdään sopimus ja mietitään yhdessä tavoitteet pajajaksolle. Työpajajakso suunnitellaan yhdessä nuoren ja verkoston kanssa.

Nuorten työpajalla tuetaan elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja tekemällä oppimista. Nuorten työpaja kehittää elämäntaitoja ja auttaa itsenäistymisessä.

Työpajalla nuori saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta sekä pääsee toimimaan yhdessä muiden nuorten kanssa. Pajalla nuorta ohjaa valmentaja.

Työpajalla ei tehdä mitään päätöksiä nuoren puolesta vaan nuori osallistuu itse päätöksentekoon ja suunnitteluun.

Nuori pääsee nuorten työpajalle esimerkiksi etsivän nuorisotyön, TE-toimiston, sosiaalitoimen tai oppilaitoksen kautta tai ottamalla itse yhteyttä nuorten työpajan valmentajaan. Nuori voi myös itse pyytää, että hänet ohjataan pajalle pohtimaan tulevaisuuttaan.

Yhteystiedot
nuorten_tyopaja_justeeri.jpg
Nuorten työpaja
Pappilantie 9 B
97700 Ranua


Nuorten työpaja/ Ryhmävalmentaja
Sofia Romppainen 
p. 040 836 3580 
sofia.romppainen@ranua.fi