Lisaaineeton_logo_web.jpg

Ranualaisessa nuorisotyössä ollaan vahvasti ja ylpeästi 100% lisäaineettomia


100% lisäaineeton-slogan on saanut alkunsa 2003 vuoden Nuorisovaltuustolaisten suusta. Vapaa-aikatoimen johtajan pyynnöstä Nuva pohti ennalta ehkäisevän päihdetyön slogania ja saikin todellisen neronleimauksen.

100% lisäaineeton- ajatusta ollaan kasvatettu, vahvistettu ja luotu tunnetuksi erilaisten hankkeiden ja avustusten myötä vuosien saatossa. Slogan lanseerattiin ranualaiseen nuorisokulttuuriin 2004 jolloin se ensimmäistä kertaa tuotiin erilaisiin nuorisotapahtumiin ja jokapäiväiseen toimintaan. 100% lisäaineeton- ajatuksen perusta on pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa.Mitä 100% lisäaineeton- tarkoittaa?


Kaikki vapaa-aikatoimen nuorille järjestämät tapahtumat, leirit, retket, discot ja muut tilaisuudet ovat päihteettömiä. Joka vuotiset Yösählyt ovat nuorten kokoontumisen paikkoja ja koululaisille järjestetään edelleen Uskalla sanoa EI-koulutuksia. Nuorisotilat Monkkari on päihteetön tapaamispaikka, jossa voi perjantaisin ja lauantaisin viihtyä klo 23 saakka ystävien kanssa.

Tilamme ovat myös "energiajuoma vapaata vyöhykettä". Energiajuomien käytöllä on tutkittu olevan yhteys alkoholin kulutukseen.

Ennalta ehkäisevä päihdetyö on olennainen osa nuorisotoimintaa Nuoruuteen ja nuorisokulttuureihin kuuluvat erilaiset rajojen kokeilut, myös päihdekokeilut. Näin myös meillä Ranualla, valitettavasti emme ole säilyneet tässä suhteessa ”lintukotona”. Tämän vuoksi myös meillä on tartuttava toimeen ja ”100 lisäaineeton” on ollut hyvä työkalu.

Ennalta ehkäisevän päihdetyön tavoite on ollut saada ranualainen nuori pohtimaan omaa suhdettaan alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin. Ranualla on nähty tärkeänä tarjota erilaisia toimintoja ja toimijan paikkoja nuorille ja samalla on tuettu päihteetöntä nuorisokulttuuria.

100% lisäaineeton- slogan on haluttu tehdä tunnetuksi myös aikuisten parissa asennevaikuttamisena ja erityisesti alkoholin välittäjiin päin. Tänä päivänä ennalta ehkäisevää päihdetyötä helpottaa valloilla oleva trendi, joka suosii terveitä ja päihteettömiä elämäntapoja myös nuorten parissa.100% lisäaineeton näkyy kylänraitilla


100% lisäaineeton-logolla on painettu mm. t-paitoja, huppareita, kyniä, tarroja, avaimenperiä, juomapulloja joita on jaettu ja tullaan jakamaan erilaisissa tilaisuuksissa nuorille. Tuotteet ovat olleet kysyttyjä ja myös ehkä siksi että ranualaisten nuorten terveystottumukset ovat parantuneet ja tupakointi sekä alkoholin kulutus ovat vähentyneet 2000-luvun lähtötilanteesta.

Nuorille järjestetään jatkossakin monenlaista toimintaa ja tarjotaan 100% lisäaineeton-ajatusta hyvässä hengessä. Me haluamme lähettää ranualaiset nuoret hyvistä lähtökuopista maailmalle, opiskelemaan ja aikuistumaan