Hyvää Huomista!

 

 

Hyvää huomista! –hanke lisää ranualaisten nuorten hyvinvointia!


Hyvää Huomista! -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka on rahoitettu toimintalinjasta 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä erityistavoitteesta 10.1.: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.


Päätavoite:

Kehittää nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli, jolla ennaltaehkäistään nuorten hyvinvointiongelmia ja niiden kasaantumista, sekä vahvistetaan nuorten toimijuutta, toimintakykyä ja osallisuutta.

Tunnistaa nuorten palveluaukkoja ja tiivistää palveluverkostoa; Lisätään nuorten kanssa työskentelevien osaamista ja ymmärrystä nuorten kanssa toimimisesta, sekä tehdään palvelukartta.

 

Toiminta ja kohderyhmä:

15-28 –vuotiaat ranualaiset nuoret, joille tarjoamme hyvinvointia edistävää ja tukevaa toimintaa:

  • Kotiin vietävä valmennus
  • Pienryhmätoiminta
  • Asiantuntijapalvelut ilman lähetettä
  • Osallisuuden mahdollistaminen uudenlaisissa ja monipuolisissa toimintaympäristöissä, kuten kansainvälisyys

Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset:

  • Selkeytetään eri toimijoiden roolia, sekä työnjakoa
  • Tuotetaan uutta tietoa kentälle hankkeessa saatujen kokemusten perusteella

 

 

 

Ranualainen nuori, haluatko olla mukana kehittämässä palveluita paikkakunnan nuorille? Etsimme nuoria asiantuntijoiksi kertomaan kokemuksistaan ja kehittämään nuorilähtöisiä palveluita.

 

 

Yhteystiedot: 

Tea Romppainen/ Projektipäällikkö

p. 040 701 1021
 tea.romppainen@ranua.fi

 

Tapio Hirsivaara / Projektityöntekijä

p. 040 645 9992
 tapio.hirsivaara@ranua.fi