Banneri4.jpg

Nedun säännöt

POSION NEDUN SÄÄNNÖT

Virallinen nimi on Posion nuorten edustajisto Nedu. Toimipaikka on Posion kunta. Vastaava hallintokunta on hyvinvointilautakunta. Varsinaisia jäseniä 10, jokaisella on puhe- ja äänioikeus. Lisäksi yksi edustaja on hyvinvointilautakunnasta ja peruskoulun opettajista.

Jäsenen tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai vapaa-aikatoimistoon mahdollisesta esteestä, jos ei pääse kokoukseen. Nedulla on mahdollisuus valita asioiden valmistelua varten työryhmä/työryhmiä.

Puheenjohtajisto valitaan joka toimikauden alussa ensimmäisessä kokouksessa, sihteerinä toimii Nedun yksi jäsen kunnan nuorisotyöntekijän avustuksella. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat koollekutsumisen ja valmistelevat asialistan.

Kokous on virallinen ja päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä on paikalla. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja. Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, matkakulut maksetaan. Toimikausi on kalenterivuosi. Toimikauden alussa vahvistetaan säännöt ja toimintaperiaatteet.

Toimikauden alussa tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio
Nedu on käsitellyt ja hyväksynyt säännöt 14.01.2012 § 5.