MOP-hanke

Muonio on mukana Humakin hallinnoimassa Lapin nuorten MOP - monialaisten palvelu- ja ohjausverkostojen koordinointihankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja kehittää nuorten nivel - ja siirtymävaiheiden onnistumista, tukea hyvien käytänteiden juurruttamista ja levittämistä sekä kehittää uusia ohjaus-, palvelu- ja toimintamalleja nuorten nivel- ja siirtymävaiheisiin. Hanke toimii sekä maakuntatasolla että pilottikuntien tasolla (Muonio, Enontekiö, Savukoski, Ylitornio).

Hankkeen kohderyhmänä ovat monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot sekä nivel- ja siirtymävaiheissa olevat nuoret ja alle 30-vuotiaat nuorisotakuun piirissä olevat nuoret. Pilottikunnissa pääpaino on nuoriin kohdistettavien konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa pilottikuntien tarpeista ja toimintaympäristöistä lähtien. Maakunnan tasolla monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa tuetaan yhteisten maakunnallisten koulutus- ja verkostopäivien avulla.

Hanke on alkanut 1.9.2015 ja päättyy 31.7.2018. 

Lisätietoja:

Jaana Karjalainen, asiantuntija, Humak     p.020 7621217           jaana.karjalainen@humak.fi Regina Pesonen, suunnittelija, Humak p.020 7621289     regina.pesonen@humak.fi
Heidi Hietala, kunnan kehittäjätyöntekijä  p.040 5929 281             heidi.hietala@muonio.fi

 

 ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png  EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png