Tukea yrityksille

Kolarin kunta on varannut määrärahan kolarilaisten yrittäjien tukemiseen, mikäli he työllistävät ensi kesänä kolarilaisia koululaisia/opiskeljoita. Tuen myöntää kunnanhallitus ja tuki maksetaan jälkikäteen tehtävän tilityksen perusteella. Työnantaja tekee työsopimuksen koululaisen/opiskelijan kanssa ja maksaa palkan.

Kunnan tuki on 300 €/hlö/kk ja tukea maksetaan enintään kahden kuukauden ajalta määrärahojen puitteissa. Tukea ei myönnetä oman perheenjäsenen palkkaamiseen.

Työnantajien tulee tukea kunnanhallitukselta viimeistään pe 28.4.2017 mennessä osoitteella: Kolarin kunta, Kunnanhallitus, Isopalontie 2, 95900 KOLARI. Hakemuksessa on mainittava työllistettävän koululaisen/opiskelijan nimi, jos on tiedossa.

Lisätietoja: Tiina Piirilä-Laiho, tiina.piirila-laiho@kolari.fi, p. 040 489 5017.