Muuttajalle

Muuttajan muistilista
• Muuttoilmoitus maistraatille (=väestörekisteri)
• Muuttoilmoitus kannattaa tehdä aikaisintaan viikkoa ennen ja viimeistään viikon kuluttua muutosta 
• Osoitteenmuutosilmoitus postille vähintään viikko ennen muuttoa 
• Ilmoitus isännöitsijälle 
• Kavereille ja sukulaisille ilmainen osoitteenmuutoskortti postista 
• Lehtien kääntö uuteen osoitteeseen 
• Ilmoitus puhelinoperaattorille, erilaisille järjestöille, seuroille ja kaupoille, joiden jäsen olet 
• Ilmoitus vakuutusyhtiölle, mikäli sinulla on kotivakuutus asuntoosi
• Sähkösopimus, internetliittymä ja kiinteän puhelimen siirron tilaus


Kotivakuutus
Kotivakuutus on hyvä olla olemassa, jos omistaa hiukankin arvokkaampaa omaisuutta. Eri vakuutusyhtiöillä on edullisia nuorisovakuutuksia, joita alle 26-vuotiaan kannattaa hyödyntää. Vakuutusyhtiöiden tarjouksia on hyvä vertailla keskenään, sillä niiden omavastuissa ja korvaussummissa voi olla suuriakin eroja.

Omavastuu on se summa, jonka sinä joudut itse korvaamaan rikkimenneestä taivarastetusta tavarasta, loput tavaran sen hetkisestä arvosta maksaa vakuutusyhtiö.

Rahaa asumiseen
Asuntojen hinnoissa voi olla suuriakin eroja ja omaan kämppään muuttaminen voi olla nuorelle ennen kaikkea rahakysymys. Asumismenoihin onneksi saa tukea: opiskelijat voivat saada opintorahan lisäksi asumislisää ja muilla pienituloisilla on mahdollisuus yleiseen asumistukeen.

Asumislisä opiskelijalle
Opiskelijalla on mahdollisuus saada asumiseensa tukea opintotuen asumislisän muodossa. Asumislisään on oikeutettu opiskelija, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisää laskettaessa otetaan huomioon henkilön ja samassa ruokakunnassa asuvien tulot. 

Asumislisä on 80 % opiskelijan kiinteistä kuukausittaisista asumismenoista. Asumislisä on 26,90 - 201,60 euroa kuukaudessa (lisää ei myönnetä 33,63 euroa alittavista asumiskustannuksista eikä asumislisään huomioida 252 euron ylittäviä asumiskuluja). 

Yleinen asumistuki
Pienituloinen voi hakea Kelan asumistukea, jotta asumismenot pysyisivät tuloihin nähden kohtuullisina. Tukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnon asumiskustannuksiin.

Asumistuki on 80 % siitä kohtuullisesta asumismenojen määrästä, joka ylittää asunnon perusomavastuuosuuden. Perusomavastuu määräytyy monesta eri tekijästä ja sen määrän vahvistaa valtioneuvosto joka vuosi. Jos tulot jäävät alle perusomavastuun rajan, asumistuki on 80 % kohtuullisista asumismenoista. 

Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja asumislisään (esim. opiskelijat, joilla on lapsia) voivat hakea yleistä asumistukea. Asumistukea ei kuitenkaan myönnetä ajalle, jolta asumislisääkään ei makseta, esim. kesälomalle. 

Linkit
Kela - tietoa asumislisästä
Kela - yleinen asumistuki

Kela - laskentaohjelmat (Voit laskea arvioidun yleisen asumistuen määrän omien tulojesi mukaisesti.)
Posti- osoitteenmuutos
Maistraatti - muuttoilmoitus
Muuttajan muistilistasi - voit luoda oman muistilistan