Etsivä nuorisotyö
Kenelle tarkoitettu?
Kohderyhmänä 13 - 29 -vuotiaat nuoret.

Tavoitteena on?
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa tarjoamalla mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

Milloin yhteyttä?
* Jos nuorella on ongelmia arjen ja oman elämänhallinnan kanssa
* Jos nuori on jäänyt koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle
* Jos nuori on eroamassa opiskelu- tai työpaikastaan
* Jos nuorella on ongelmia asepalveluksen aloittamisessa tai se keskeytyy

Kuka voi ottaa yhteyttä?
* Nuori itse
* Vanhemmat
* Koulun henkilökunta
* Viranomaiset (esim. sosiaalitoimi, TE-toimisto)
* Lähipiiriin kuuluva henkilö, jolla on herännyt huoli nuoresta

Yhteystiedot                                                                            
Meiju Teurajärvi
puh. 040 489 5561
sähköposti meiju.teurajarvi@kolari.fi
facebook Etsivä Nuorisotyöntekijä Meiju Teurajärvi
ig: kolari_etsiva_nuorisotyo


palapeli.jpg