Monialainen yhteistyöryhmä

Nuorisotoimen monialainen yhteistyöryhmä

Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 alkaen ja kuntien tuli perustaa paikallisten viranomaisten
monialaisen yhteistyöryhmän suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto,  johon kuuluvat opetus-, sosiaali-ja terveys- ja nuorisotoimen
sekä työ- ja poliisihallinnon edustaja. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.
  


Monialaisen yhteistyöryhmän perustaminen nuorisotoimeen      
    > Kunnanhallitus §323 13.11.2012
    > Vapaan sivistystyön lautakunta §13 31.05.2012


Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät: 

1.     
Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden
        pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi.


2.     Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja 
         vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riitävyys, laadukkuus ja saavutettavuus.

3.     Suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin
          ohjautumiseksi
ja tarvittaessa palveluista toiseen siirtymiseksi.
 

4.     Edistää  nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon 
         sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.


Yhteistyöryhmän jäsenet
Opetustoimi                     Eija Alatalo
   henkilökohtainen varajäsen           Marita Ylläsjärvi 
Sosiaalitoimi                              
Terveystoimi                    Anne Jylhä        
TE-toimisto                     Kaisa Kuusela
Poliisi                             Sanna Helander
Tunturi-Lapin kehitys ry Virpi Jesiöjärvi  
henkilökohtainen varajäsen     Jouni Moilanen 

Kittilän seurakunta        Mika Niskanen
Levi-Instituutti    
           Anne Grön-Keskiniva
Nuorisotoimi                 Tuomas Jääskö, Elina Alatörmänen ja Sanna Seppälä 
                                     
tarvittaessa kutsuttuina Jenni Maansaari, Jouni Alaraatikka