Kemi-Keminmaa Info-ryhmä

Kemi-Keminmaa Info-ryhmä

Info-ryhmään kuuluu edustajia tahoista, jotka ovat huolestuneita nuorten päihteiden käytöstä työnsä puolesta. Kemin ja Keminmaan Info-ryhmät ovat toimineet vuodesta 1991 saakka ja yhdistivät voimansa vuonna 2004.

Kemi-Keminmaan Info-ryhmän tavoitteena on:
- ehkäistä lasten ja nuorten päihdeongelmia
- kannustaa lapsia ja nuoria terveisiin elämäntapoihin

Tavoitteeseen pyritään "valistamalla" lasten ja nuorten elämään vaikuttavia lähiaikuisia sekä järjestämällä päihdekasvatustapahtumia lapsille ja nuorille.