Päihde- ja huumetietoa

Meri-Lapin Info-ryhmät

Info-ryhmät ovat moniammatillisia työryhmiä, jonka jäsenet ovat huolestuneita lasten ja nuorten päihdetilanteesta.

Alueellisessa yhteistyössä etsitään resursseja ja mahdollisuuksia ehkäisevään päihdetyöhön.

Info-ryhmän toiminnassa sovitaan yhteisistä tavoitteista sekä toimintatavoista ehkäisevässä päihdetyössä ja näin vältytään päällekkäisyyksiltä.