Keminmaan vapaa-aikapalvelut

Nuorisotoiminnan keskeiset tavoitteet kaudelle 2019-2020
*
 Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen
* Nuorten osallisuuden tukeminen
* Varhaisnuorisotyön kehittäminen
* Lappinyt-hanke
* Nuorisotilatoiminta
* Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
* Nuorisojärjestötoiminnan tukeminen
* Koululaisten päihdetyö

 
 

Miten toiminta toteutetaan

* Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen ja kehittäminen
* Nuorisotilatoiminnan kehittäminen varhaisnuorille
* Lapin läänin kuntien yhteisen nuorisotiedotusverkoston(LaNuti) toiminnan jatkaminen
* Nuorisotiedotustoiminnan kehittäminen nuorisotiloilla
* Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetuksen yhteistyö
*"Pää on pääasia"-tempaus 6-luokkalaisille                                                                      *7-luokkalaisten ryhmäyttämiset eri teemoilla

Nimetön suunn.malli (12).jpg