Vertaistiedottajat

Vertti-vertaisnuorisotiedotustoiminta alkoi Kemppa tiedottaa!-hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella syksyllä 2015. Ideana oli kokeilla uudentyyppistä vertaistiedotusmallia, jonka yhtenä tavoitteena oli aktivoida nuoria suunnittelemaan koulunsa nuorisotiedotustoimintaa ja osallistumaan sen toteuttamiseen. Lähtökohtana oli ottaa käyttöön nuorten omat ideat tiedotuksen tehostamiseksi kouluilla sekä kehittää nuorisotyöntekijöiden ja koulujen välistä yhteistyötä kunnissa.

Miten Vertiksi tullaan?

Vertti-toiminnassa yläkouluikäisistä vapaaehtoisista nuorista koulutetaan vertaistiedottajia, jotka toimivat omassa koulussaan tiedottajina ja kehittävät yhteistyössä alueensa nuorisotyöntekijöiden ja koulun kanssa alueellista nuorisotiedotusta vastaamaan nuorten todellisia tarpeita. Vertaistiedottajien määrä vaihtelee kouluissa innostuksen mukaan kahdesta kuuteen.

Nuoret päätyvät Verteiksi eri tavoin. Jotkut lähtevät mukaan oma-aloitteisesti, toisille opettajat ehdottavat vertaistiedottajaksi ryhtymistä. Joissain kouluissa järjestetään työpaikkahakua muistuttava Vertti-haku, jossa vanhat Vertit haastattelevat uudet tulokkaat ennen lopullista valintaa. Vertteinä toimii myös koulun tukioppilaita tai kunnassa jo toimivan nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä.

Mitä Vertti-toiminnassa tehdään?

Vertti-toimintaa toteutetaan koulun ja nuorisotoimen yhteistyönä ja siihen tarvitaan kolme toimijaa: 1) yläkoulun oppilas, joka haluaa toimia vertaistiedottajana, 2) koulun yhdyshenkilö kuten rehtori, oppilaanohjaaja tai opettaja sekä 3) nuorisotyöntekijä, joka toimii Verttien ohjaajana.

Kouluissa Verttien ja Vertti-ohjaajana toimivan nuorisotyöntekijän tapaamisia on noin kerran kuussa ja ne järjestetään yleensä koulupäivän aikana. Niissä pohditaan tiedottamistarpeita ja keinoja vastata niihin. Tiedotuskanavina ovat muun muassa tietoiskut luokissa, keskusradiokuulutukset, ilmoitustaulut, verkkosivut. Ohjaaja tukee Vertti-nuoria, opastaa heitä tiedottamisen käytännöissä ja osallistuu heidän kanssaan Vertti-tapaamisiin ja -tapahtumiin.

Toimintaa yli kuntarajojen

Vuosittain järjestetään joulu- ja kevätkauden päätös, jolloin Vertit pääsevät yhdessä tekemään jotain hauskaa, esimerkiksi keilaamaan tai pelaamaan paintballia. Vertit saavat keväällä myös todistuksen Vertti-vuodesta.

 

Vertaistiedottajat

Hillatie

Veikka Aalto
Viivi Alatalo
Ruusa Törmänen

Isokylä 

Neea Rosi
Sanna Pussinen

kempanvertaistiedottajat@gmail.com