Nuorisovaltuusto

Kemijärven nuorisovaltuusto

Kemijärvellä toimii aktiivinen nuorisovaltuusto, jonka tarkoituksena on tarjota Kemijärveläisille nuorille:

  • mahdollisuus olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa.
  • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kemijärvellä
  • olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kaupungin päätöksenteossa.
  • kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Tavoitteena Kemijärven nuorten olojen kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen paikkakunnalla

Kemijärven nuorisoneuvosto järjestää tapahtumia, ottaa kantaa nuorten asioihin ja 
vie terveisiä päättäjille

Onko Sinulla idea tai aloite? Ota reilusti yhteyttä 
nuorisovaltuuston jäseniin !

Koulujen oppilaskunnat ovat nimenneet edustajansa nuorisovaltuustoon.