Nuorisotyö

Nuorisolain mukaisista tehtävistä vastaa Kemijärvellä sivistyslautakunta.
Nuorisotoimi on mukana mm. seuraavissa työmuodoissa Kemijärvellä:
- nuorisotyö
- nuorisotilatoiminta
- monikulttuurinen nuorisotyö
- kansainvälinen nuorisotyö
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- Uskalla sanoa ei -toiminta
- nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukeminen
- leiri- ja retkitoiminta
- perhekahvilatoiminta

Yhteystiedot

Kemijärven kaupungin nuorisotoimi
Hietaniemenkatu 5,
98100 KEMIJÄRVI kämppä1.jpg

Nuorisosihteeri
Kaisu Kilpeläinen                    
Puhelin 040 - 727 5197
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi