Nuorisotyö

Nuorisolain mukaisista tehtävistä vastaa Kemijärvellä sivistyslautakunta.
Nuorisopalvelut on mukana mm. seuraavissa työmuodoissa Kemijärvellä:
- nuorisotyö
- nuorisotilatoiminta
- monikulttuurinen nuorisotyö
- kansainvälinen nuorisotyö
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- Uskalla sanoa ei -toiminta
- nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukeminen
- leiri- ja retkitoiminta
- perhekahvilatoiminta