Nuorisoneuvosto

Kemijärven nuorisoneuvosto

Kemijärvellä toimii aktiivinen nuorisoneuvosto jonka tarkoituksena on tarjota Kemijärveläisille nuorille:

  • mahdollisuus olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa.
  • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kemijärvellä
  • olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kaupungin päätöksenteossa.
  • kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Tavoitteena Kemijärven nuorten olojen kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen paikkakunnalla

Kemijärven nuorisoneuvosto järjestää tapahtumia, ottaa kantaa nuorten asioihin ja 
vie terveisiä päättäjille

Onko Sinulla idea tai aloite? Ota reilusti yhteyttä 
nuorisoneuvoston jäseniin !

Koulujen oppilaskunnat ovat nimenneet edustajansa nuorisoneuvostoon.

Uudet jäsenet kaudelle 2016-2017

Särkelä
Alvar Flink
Antero Flink

Lukio
pj. Marianne Somppi
vj. Essi Kanniainen
Henna Tuulaniemi
vj. Noora Ikäläinen
Julia Kerkelä

Hillatie 
Anni Niemistö
vj.Noora Kärkkäinen
Helmi Karasti
vj. Tiia Tuulaniemi 

Isokylä
siht.Mikael Ritola
Heikki Tervo
vj. Aleksi Imponen