720x120.jpg

Kesätyön hakemisen aakkoset

Kesätyön hakemisen aakkoset

Kesätöissä oppii monenlaisia asioita, tapaa uusia ihmisiä ja saa omaa rahaa. Kun lähdet hake­maan kesätöitä, mieti ensin missä haluaisit olla töissä ja mitä tehdä. Mitkä ovat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi. Missä haluaisit opiskella koulun jälkeen? Missä kesätyössä voisit oppia tulevaa opiskelualaasi ja / tai selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmiasi?

Työnantajat tarvitsevat kesätyöntekijöitä mm. vakituisten työntekijöidensä lomasijaisuuksiin sekä erilaisiin kesäajan kausitöihin. Ole ajoissa liikkeellä. Useimmat isojen yritysten kesätyö­paikat täytetään jo alkuvuodesta, pienemmät hoitavat asian yleensä huhti - toukokuussa. Soita työpaikan henkilöstöasioista vastaavalle henkilölle. Älä lannistu, jos töiden saaminen ei heti onnistu. Työpaikan hakeminen voi vaatia kymmeniä hakemuksia, puheluita ja haastatteluja. Sinnikkyys palkitaan.

Mistä tietoa kesätyöpaikoista?

Kartuta missä tarvitaan kesätyöntekijöitä. Ota selvää lähialueesi yrityksistä, selaile puhelinluet­teloa, kysele kotikuntasi elinkeinotoimistosta. Hyödyllistä tietoa saa myös lehdistä, Internetistä, työvoimatoimistosta, yritysten kotisivuilta ja oppilaitosten ilmoitustauluilta. Kysele kavereilta, miten he ovat hankkineet kesätyöpaikkansa. Aloita kesätyöpaikan etsiminen heti alkuvuodesta.


Hyödynnä kesätyön hakemisessa kaikenlaisia kanavia. Puhu ihmisille ja kerro, että etsit kesä­työtä. Jos olet jo aikaisemmin ollut kesätyössä jossakin yrityksessä, ota yhteyttä vanhaan työ­paikkaasi ja muistuta olemassaolostasi. Soita kummillesi, naapureille ja kaverin vanhemmille. Älä aseta kesätyöpaikallesi liian kovia vaatimuksia. Kaikki mahdollinen työkokemus on tulevai­suudessa eduksi. Ole aktiivinen ja älä anna periksi!


Voit etsiä kesätyöpaikkoja mm. näistä paikoista:
• Työvoimatoimistojen ilmoitustaulut, itsepalvelupäätteet ja nettisivut www.mol.fi 
• Kesätyöpaikoista ilmoitetaan paikallislehdissä.
• Yritysten omat nettisivut ovat hyödyllisiä surffailupaikkoja.
• Erilaiset nettirekrytointipalvelut, esim. www.uranus.fi  kannattaa käydä kat­somassa.
• Omat tutut, edelliset työnantajat, naapurit, vanhempien työkaverit jne.

Joskus työpaikan voi myös rakentaa itselleen: kerro tutuille halukkuudestasi tehdä erilaisia töitä pientä korvausta vastaan. Tällaiset työt voivat olla matonpesua, siivousta, lasten hoitamista, koi­ran ulkoiluttamista, aidan maalausta, puutarhan hoitoa, ruoan laittoa, puiden hakkaamista, ATK­opetusta jne.Pohjoismaihin kesätyöhön haluaville 18-26-vuotiaalle nuorille on oma Nordjobb vaihto - ohjelma. Hakuaika päättyy toukokuun alussa. Lisätietoja: www.pohjola-norden.fi  p. 09-454 2080. Osoitteesta www.alli.fi/nuorisovaihto löytyy tietoa kesätöistä ulko­mailla. 

Miten työtä haetaan?

Työnhaku on vaatii aikaa ja vaivaa. Työpaikan saa se, joka pärjää parhaiten työnhaussa - ei välttämättä se, joka on ansioitunein.

Ennen kuin lähdet työnhakuun kannattaa tutustua itseen. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä hel­pompi sinun on kertoa työnantajalle omasta osaamisestasi luontevasti ja perustellen. Itsensä tunteva osaa myös hakea itselleen sopivaa työtä. Miettikää vaikka kavereiden kanssa yhdessä hyviä puolianne työntekijänä esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta.

• Millaista työtä haluan tehdä?
• Mikä minua kiinnostaa?
• Missä kaikessa olen hyvä? Mitä osaan ja mitkä ovat vahvoja puoliani?
• Millaisissa töissä ja tehtävissä olen ollut? Mitä olen oppinut
  harrastuksissani ja vapaa­aikanani?
• Millaisia työhön liittyviä tavoitteita minulla on?

Voit piirtää itsestäsi "osaamispuun", johon merkitset osaamisesi alueet (esimerkiksi kielitaito, valokuvaus, kymmensormijärjestelmän hallinta, hyvä atk-tuntemus) sekä luonteenpiirteesi (esi­merkiksi sosiaaliset taidot, yhteistyökyky, laaja yleissivistys, määrätietoisuus).

Muista, että aiemmat työkokemuksesi ja harrastuksesi ovat antaneet sinulle monenlaista osaa­mista - ne pitää vain osata tunnistaa ja myydä työnantajalle. Hyvä apu tähän on Harrastustoi­minnan opintokirja (ks. lisää www.nuortenakatemia.fi ). Ota opintokirja mukaan kesätyöpaikan hakuun.

Millainen työntekijä on hyvä työntekijä?

Kesätyöpaikan saamisessa tärkeimpiä kriteereitä ovat taidot, jotka eivät aina näy todistuksessa. Näitä taitoja ovat mm. oppimiskyky, yhteistyökyky, atk-taidot, kieli- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisukyky, organisointi, joustavuus, sitoutuminen. Näitä taitoja opitaan etenkin harrastus­ja vapaaehtoistoiminnassa. Muista hyödyntää koulun ulkopuolellakin opitut taidot hakiessasi kesätyötä.

Työhakemuksen tekeminen ja ansioluettelo

Työhakemuksen maksimipituus on yksi sivu. Aloita hakemus mielenkiintoa herättävästi. Kir­joita ytimekkäästi, sillä avoimiin paikkoihin tulee nykyisin kymmeniä hakemuksia. Tärkeää on myös visualisoida ja havainnollistaa hakukirjettä. Hakemus on kirjoitettava tekstinkäsittelylait­teella siistille paperille ja kirjoitusvirheet on karsittava ennen kirjeen lähettämistä. Hakemuksen teossa ei kannata heittäytyä liian vaatimattomaksi, vaan omat hyvät puolet kannattaa nyt nostaa esille!


Hyvään työhakemukseen on kirjoitettava seuraavat asiat:
• miksi haet kyseistä paikkaa
• miksi juuri sinut pitäisi valita kyseiseen tehtävään
• millainen ihminen olet

 

Esimerkki työpaikkahakemuksesta

Nimi                                                                                           HAKEMUS
Katuosoite
Postiosoite                                                                                Päivämäärä
Puhelin

Sähköpostiosoite
Yritys johon haet
Henkilö, jolle hakemuksen osoitat
Osoite
Postinumero

Viittaus työpaikkailmoitukseen ja työpaikkaan, jota haet

Olen 15-vuotias koululainen. Tulen mielelläni ensi kesänä mansikanpoimijaksenne. Olen har­rastanut viisi vuotta jalkapalloa ja laulan bändissä. Viime kesänä työskentelin lastenhoitajana sukulaisteni lapsille. Tätä työtä olen tehnyt talven aikana silloin tällöin myös koulun ohella.

Olen innostunut poimimaan mansikoita, koska siinä saa olla ulkona. Olen ahkera, nopea ja tun­nollinen työntekijä. Tulen myös hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Lisätietoja minusta työntekijänä antaa edellinen esimieheni nimi ja puhelinnumero. Tulen mielelläni keskustelemaan tehtävästä ja käytännön asioista. Yhteydenottoanne odottaen

allekirjoitus

Työhakemukseen kannattaa laittaa mukaan kirjeen lisäksi ansioluettelo tai CV. Yleensä ansiolu­ettelosta ilmenevät:
• Henkilö- ja yhteystiedot. Nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite.
• Tärkeimmät osaamisalueet. Ensin mainitaan taito, tieto tai ominaisuus ja sen jälkeen pe­rusteellaan parilla lauseella esimerkiksi, miten se ilmenee, miten se on hankittu tms.
• Koulutus ja kurssit. Tähän kohtaan merkitään koulu, jota käy ja mahdollinen suorittami­sen päivä (peruskoulun päästötodistus). Jos olet käynyt jotain kursseja, merkitse ne tä­hän.
• Mahdollinen työkokemus. Työkokemus kirjoitetaan seuraavassa järjestyksessä: toi­minimike, luettelo työtehtävistä, joita nimikkeen alle on kuulunut, työnantaja ja työsuh­teen kesto.
• Kielitaito. Kieli ja taitotaso asteikolla erinomainen - hyvä - tyydyttävä.
• Atk-taidot. Käyttöjärjestelmät ja ohjelmat, jotka hallitsee.
• Harrastukset ja vapaaehtoistehtävät. Harrastukset osoittavat aktiivisuutta ja omatoimi­suutta.
• Mahdolliset Suosittelijat. Kannattaa mainita henkilö, joka on ollut esimiehesi.

Kannattaa kuitenkin miettiä mitä osioita tarvitset omaan hakemukseesi. On turha kertoa esim. ATK-taidoista, jos hakee mansikanpoimijaksi. Hakemukseen ei tarvita koulu- ja työtodistuksia ellei sitä erikseen pyydetä. Todistukset tulee ottaa mukaan työpaikkahaastatteluun. 

 

Esimerkki ansioluettelosta

Nimi                                                                   ANSIOLUETTELO/CURRICULUM VITAE                                                                           
Katuosoite                                                      
Postiosoite                                                        Päivämäärä
Puhelin
Sähköpostiosoite

Henkilötiedot                    syntymäaika ja paikka

Kielitaidot                         kielet, joita osaat ja oma arvio taidoista

ATK-taidot                       käyttöjärjestelmät ja ohjelmat, joita osaat käyttää

Koulutus                          mahdolliset tutkinnot (peruskoulun päästötodistus siitä ja  siitä kou­lusta) ja nykyinen oppilaitos

Työkokemus                    aikaisemmat työpaikat, TET jakson harjoittelupaikka jne.

Harrastukset                   mitä tehnyt, milloin, missä ja mitä osaamista se on tuonut 
                                                

Työhaastatteluun meneminen

Hakemuksen lähettäminen ei yleensä johda työpaikan saamiseen, vaan kutsuun työhaastatteluun. Työhaastatteluun pääsee se, joka esittelee työpaikkahaussa itsestään juuri ne tiedot, taidot ja ominaisuudet, joita työnantaja etsii.

Työhaastattelussa on tarkoitus markkinoida itseä, tuoda omat parhaat puolet ja vahvuudet esiin. Työnhakuti(anteessa on osattava kertoa työnantajalle selkeästi ja vakuuttavasti, mitä osaat. Hyvä itsetuntemus herättää luottamusta myös työnantajassa. Ja muista: jos et usko itseesi, ei työnan­tajakaan usko. Työhaastatteluihin meneminen on kaikille jännittävä tilanne. Mitä useammassa työhaastattelussa käyt, sitä vähemmän jännität ja hallitset tilanteen.


Ennen haastattelua:
• valitse mukaan otettavat todistukset
• mieti pukeutumista
• valmistaudu kertomaan itsestäsi positiivisia ja hyviä puolia
• mieti miksi juuri sinut pitäisi valita työhön
• hankkia tietoa yrityksestä, jonne olet menossa haastatteluun

Työhaastattelussa tulee olla ajoissa paikalla. Haastatteluun saapuessasi esittele itsesi ja kerro miksi olet paikalla. Muista kohteliaat käytöstavat, ystävällisyys, reippaus ja katsekontakti. Liian tuttavallinen ei kannata olla. Puhu kuuluvasti ja esitä asiasi selkeästi. Ensivaikutelma on aina tärkeä.Kysymyksiin on vastattava täsmällisesti ja jaarittelematta. Kuitenkaan pelkät kyllä/ei vastaukset eivät riitä. Ei kannata myöskään hermostua, vaikka haastattelemassa olisikin useita henkilöitä.
• Älä keskeytä haastattelijaa.
• Ole rehellinen
• Esitä kysymyksiä, se osoittaa aktiivisuutta
• Muista sanaton viestintä (eleet, ilmeet jne.), se kertoo sinusta enemmän kuin luuletkaan.  
• Älä ole liian vaatimaton, mutta älä myöskään kehu itseäsi liikaa
• Kysy, koska ratkaisu tehdään ja milloin ja mistä numerosta voit sitä tiedustella

Työhaastattelun jälkeen kannattaa olla sovittuna aikana yhteydessä työnantajaan. Jos saat pai­kan, onnittele itseäsi ja osoita iloisuutesi myös työnantajalle. Jos paikka menee sivusuun, jatka aktiivista työpaikan etsintää.

Lakiasioita nuorille työntekijöille

Laki on nuoren turvana työelämässä - haluten suojella riittävää vapaa-aikaa ja lepoa (ks. lisää http://www.finlex.fi). Seuraavassa muutamia huomioita:

Alle 13-vuotias saa olla töissä vain erikoisluvalla. 13 - 14 -vuotias saa olla kesätöissä vanhempien luvalla korkeintaan puolet loma-ajastaan. Alle 15 -vuotias voi tehdä kevyitä töitä, jotka eivät vahingoita hänen terveyttään ja kehitystään eivätkä haittaa koulunkäyntiä. Tällaisia töitä ovat mm. lähettityö, mainosten ja lehtien jako, myyntityö sekä avustavat työt kaupoissa ja toimistois­sa. Kevyet työt teollisuudessa ja varastoissa sekä siivoustyöt ovat sallittuja, jos työssä ei käsi­tellä vaarallisia aineita tai välineitä.

Alle 15-vuotias saa olla töissä enintään 7 tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa. Hänen työ­aikansa on sijoitettava kello 8 ja 20 väliseen aikaan. Työn järjestelyyn liittyvistä syistä alle 15 ­vuotiaan työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6 ja 22 väliseen aikaan. Alle 15 -vuotiasta ei saa pitää ylitöissä. 15 -vuotta täyttäneen työntekijän työaika on sama kuin täysi-ikäisen työaika samassa työssä. Hänen työaikansa on sijoitettava kello 6 ja 22 väliseen aikaan. 15 vuotta täyttä­neen nuoren keskeytymätön lepoaika tulee olla vähintään 12 tuntia vuorokaudessa. Alle 15 -­ vuotiaan lepoajan tulee olla vähintään 14 tuntia. Työnantaja voi teettää 15 -vuotiaalla ja hänen suostumuksellaan ylitöitä enintään 80 tuntia vuodessa. Työaika ei kuitenkaan saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

Työn alkaessa on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksen voi tehdä 15-vuotiaana. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse. Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat mm. työsuhteen alkamisajankohdasta, työpaikasta, työajasta, palkasta, palkanmaksukaudesta ja irtisanomisajasta.


Toimita työsuhteen alkaessa verokortti työnantajallesi. Palkasta maksetaan valtiolle veroa. Jos vuositulot ovat pienet, ei veroa mene lainkaan mutta tarvitset kuitenkin verokortin verovirastos­ta. Työsuhteen päättyessä pyydä työnantajalta työtodistus.

 

Jos sinusta tuntuu, että työnantaja on menetellyt väärin esim. palkka ei vastaa sovittua, työajat venyvät kohtuuttomiksi, tai työsopimusta ei tehdä kirjallisesti vaikka sitä pyydät, ota yhteyttä työsuojelupiiriin. Työsuojelupiiri opastaa ja valvoo mm. työpaikkojen turvallisuutta ja työsuh­teen ehtoihin liittyviä asioita.

 

Lähteet:

www.mol.fi  kompassi.lasipalatsi.fi www.makupalat.fi  www.helsinki.fi/rekry  www.tat.fi  www.alli.fi/nuorisovaihto  www.finlex.fi 
 www.pohjola-norden.fi www.uranus.fi  www.nuortenakatemia.fi  Aulio Olli: Työnhakijan kirja. Helsinki 1990, Koulu on ohi mitä nyt? Työministeriön julkaisu 1996.