720x120.jpg

Ura ja työ

URA JA TYÖ


Työelämä muuttuu entistä monimuotoisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Työt ovat usein määräaikaisia eikä työpaikka ole aina omalla asuinpaikkakunnalla. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yleistyy. Työura voi työelämän aikana vaihtua useita kertoja. Työn, opiskelun, perheen ja harrastusten yhteensovittaminen on haaste.

Tutkimusten ja selvitysten perusteella uusia työpaikkoja avautuu nuorille runsaasti sellaisilla ammatillista koulutusta vaativilla aloilla kuten palvelualoilla, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja metalliteollisuudessa.

Onko koulu ohi? Päättyikö työ? Onko hämärän peitossa mille alalle oikeastaan haluaisit? Olisiko työkkäristä apua? 
Työ- ja elinkeinotoimisto auttaa ammatinvalinnassa ja neuvoo miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen

Saat tietoa siitä, mitä työpaikkoja on tarjolla ja miten niitä kannattaa hakea
Saat takuun siitä, että et jää tyhjän päälle: työvoimatoimistolla on velvollisuus tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle viimeistään 3 kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työharjoittelua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja


Saat apua työmarkkinatuen hakemiseen (alle 17-vuotiaalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.)