720x120.jpg

Mielenterveys Stressi

MIELENTERVEYS / STRESSI

Nuoruusikä on matka kohti aikuisuutta. Matkalla tapahtuu paljon muutoksia, monia asioita tulee vastaan ensimmäistä kertaa elämässä. Oman paikan löytäminen tuntuu kaikista joskus vaikealta. Tulee erilaisia tunneryöppyjä ja mieli ailahtelee.

Kun fyysisesti voit hyvin, tukee se mielenkin tasapainoa. Tärkeää on huolehtia riittävästä unesta, monipuolisesta ravinnosta ja riittävästä liikunnasta. Pysyvät, lämpimät ihmissuhteet perheessä ja ystäväpiirissä ylläpitävät osaltaan mielen hyvinvointia. Tärkeää on, että on ainakin yksi ihminen, jonka kanssa voi luottamuksellisesti keskustella, kun siltä tuntuu. Se voi olla äiti, kaveri, mummi, kummitäti, opettaja, nuoriso-ohjaaja kuka vain sinulle tärkeä ihminen

Jokainen meistä on itsekin vastuussa mielensä hyvinvoinnista. Huolenpitoon kuuluu niin itsensä arvostaminen kuin se, että tietää omat voimansa ja rajoituksensa ja sallii itselleen myös epäonnistumisen.

Ihminen on kokonaisuus, jonka mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten fyysinen terveys, elämäntavat ja ihmissuhteet. Voimakas muutos jollakin näistä alueista saattaa heijastua mielen hyvinvointiin. Muutos voi olla hetkellinen tai pidempiaikainen.

Mielen hyvinvointi ei ole pysyvä olotila, vaan vaihtelee elämämme eri vaiheissa aivan kuten fyysinen kuntomme. Mielenterveys ei tarkoitakaan sitä, ettei elämässä ole ongelmia. Kukaan ei myöskään ole jatkuvasti aivan terve ja tasapainoinen; elämän solmukohdissa paha olo ilmenee sekä psyykkisinä että fyysisinä oireina.

 

 

Mitä on masennus?

Masennus on sairaus ja se on hoidettavissa. Masennusta kannattaa hoitaa, sillä nuoruusiällä alkanut masennustila paranee lähes aina.

Masennukselle ei ole yhtä yksittäistä aiheuttajaa eikä siihen sairastuminen ole kenenkään syy. Lievään masennukseen auttaa keskusteleminen läheisten kanssa, mieluisat harrastukset ja liikunta. Asiat voivat joskus ratketa jo sillä, kun saa kerrotuksi, mikä mieltä painaa. Masennusta ei kuitenkaan saa vähätellä.

Jos puhuminen ei auta, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Koulun tukiverkostoista löytyy terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja, jotka auttavat ja opastavat vaikeassa tilanteessa.


Pelot ja Ahdistus

Pelko on ihmisen voimakas tunnereaktio uhkatilanteessa. Pelkoon voi liittyä käsien vapinaa, sydämentykytystä, verenpaineen nousua, hikoilua, suun kuivuutta, kalpeutta ja huimausta. Pelot saattavat pahimmillaan muuttaa ihmisen elämän jatkuvaksi piinaksi.

Pelolla eli fobialla tarkoitetaan sairaalloista neuroottista pelkoa. Fobia on pelkoa, joka saa epänormaalit mittasuhteet. Pelolle on yleensä löydettävissä jokin selkeä syy. Se voi liittyä korkeisiin tai ahtaisiin paikkoihin tai suljettuun tilaan (hissiin). Tavallisia pelon kohteita ovat myös lentäminen, ukonilma tai esiintyminen, veren tai jonkin eläimen näkeminen esim. käärmeet, hämähäkit, hiiret. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Pelkotiloista ja ahdistusoireista kärsivää voidaan auttaa terapialla, jossa pyritään ymmärtämään oireen mahdollisia taustatekijöitä, esimerkiksi itsetunto-ongelmia, ja autetaan hallitsemaan paremmin ahdistusta.


Miten hakeutua hoitoon?

Apua voi saada oman opiskelupaikkasi kouluterveydenhoitajalta, joka tarvittaessa ohjaa sinut eteenpäin. Kiireellisessä tilanteessa oikea paikka avun hakemiselle on oman alueesi terveysasema (Karihaara, Sauvosaari, Syväkangas) tai terveyskeskuksen päivystys (Kauppakatu 25).


Apua tarjoavat

Terveyskeskukset ja sairaalat, kriisiryhmät, työterveyshuolto, sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot, perheneuvolat, seurakunnat, perheasiainneuvottelukeskukset, kriisikeskukset ja järjestöt.


Valtakunnalliset auttavat puhelimet

Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin puh. 01019 5202
(ma-pe 9.00-06.00, la 15.00-06.00, su 15.00-22.00)

Kirkon palveleva puhelin Puh. 01019 0071
(su-to 18.00-01.00, pe&la 18.00-03.00)

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin puh. 116 111

Rikosuhripäivystys puh. 0203 16 116
(ma-ti 13.00-21.00, ke-pe 17.00-21.00)

Apua voi pyytää myös yleisestä hätänumerosta 112.


Päivitetty 1.8.2012

Liitteet