720x120.jpg

Turvallisuus

TURVALLISUUS

Poliisi

Poliisilain mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Poliisin hätänumero 112

Kemin poliisilaitos, Valtakatu 28, 94100 Kemi, puh. (016) 2951, fax. (016) 295 324
Poliisilaitos palvelee arkisin klo 8:00 - 16:15

Poliisin kulkuvälineet
Suomessa poliisi toimii monenlaisissa ympäristöissä. Poliisin on liikuttava kaupunkien pikkukaduilla, maanteillä, tuntureilla, vesialueilla jne. Myös vuodenaikojen vaihtelu tuo lisää vaatimuksia poliisin kulkuvälineille. Suomessa poliisin voi nähdä liikkumassa mm. autolla, polkupyörällä, veneellä, vesijetillä, moottoripyörällä, skootterilla, moottorikelkalla tai hevosella.

Liikenneturvallisuus

Pyöräilijät

Polkupyörä on ajoneuvo, jolla on ajettava pyörätiellä tai kevyen liikenteen väylällä. Jos tällaista väylää ei ole osoitettu on pyöräilijän ajettava tien oikeanpuoleisessa tien reunassa. Alle 12v saa ajaa jalkakäytävällä. Polkupyörällä ei saa ajaa moottoritiellä eikä moottoriliikennetiellä.

Liikenteessä on viime vuosina kuollut keskimäärin 46 pyöräilijää vuodessa ja ja loukkaantunut vakavasti noin 970 polkupyöräilijä. Pyöräilijöiden kuolemista jopa 80 prosenttia johtuu päähän kohdistuneen iskun seurauksena syntyneestä aivovammasta. Loukkaantumisriski on kaksinkertainen 10 - 17 -vuotiailla pyöräilijöillä muihin verrattaessa. Suurin osa loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai suistumisia syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat kuitenkin yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa. Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.

Mopoilijat

Mopo on monille nuorille ensimmäinen moottoriajoneuvo, jolla heidän on osattava liikkua muiden ajoneuvojen joukossa. Tämä on vaativampaa kuin nuoret itse kuvittelevat. Mopo on kilometriä kohden laskettuna vaarallisin kulkuväline, paljon vaarallisempi kuin auto. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna.

Viime vuosina on Suomessa kuollut vuosittain keskimäärin 10 ja loukkaantunut keskimäärin 400 mopoilijaa. Monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia. Mopoilijalla on usein puutteelliset tiedot säännöistä, hän ottaa turhia riskejä, haluaa näyttää tai on piittaamaton muusta liikenteestä. Mopoilija on suojaamaton ja vaikea havaita. Mopo kulkee suhteellisen nopeasti ja voi yllättää muut tielläliikkujat. Ajoneuvona mopo on vaarallinen ja se on suosittu virittämisen tai rakentamisen kohde. Ominaisuudet, kuten jarrut, jousitus ja ajo-ominaisuudet riittävät kuitenkin - varsinkin vanhemmissa mopoissa - vain 45 km/h nopeuteen asti.

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä malliltaan hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä. Tämä koskee ajettaessa

 • moottoripyörällä,
 • kolmipyöräisellä moottoriajoneuvolla,
 • muulla nelipyöräisellä moottoriajoneuvolla kuin autolla,
 • mopolla ja
 • moottorikelkalla.

Mopoilu ei ole enää pelkästään virittelynhaluisten poikien harrastus vaan uudet mukavammat, turvallisemmat ja teknisesti laadukkaammat mopot ovat lisänneet mopoilun suosiota. Mopoilu on yhä useammin myös tyttöjen harrastus tai mopoa käytetään koko perheen ajoneuvona.

Kaksipyöräinen ajoneuvo vaatii kuljettajaltaan paljon erilaisia taitoja, joten mopoilijan täytyy myös osata hallita ajokkinsa hyvin.

Mopon ajokortti (M) vaaditaan kaikilta 1.1.1985 jälkeen syntyneiltä mopoilijoilta, jos heillä ei jo ole moottoripyörän tai auton ajo-oikeutta. Ajokortin lisäksi mopoilijan täytyy tuntea liikennesäännöt ja -merkit. M-luokan ajokortti ei oikeuta kuljettamaan moottorikelkkaa tai traktoria.

Turvallisen mopoilun perusvinkit

 • Opettele havainnoimaan ympäristöäsi.
 • Valitse oikea tilannenopeus.
 • Pidä turvaväli.
 • Noudata sääntöjä.
 • Älä yllätä.
 • Hallitse ajokkisi.
 • Tunne itsesi ja moposi.

Lue Autorekisterikeskuksen sivuilta lisää mopokorttitietoutta ja tee tehtäviä.

Autoilijat

Nuorten kuljettajien onnettomuudet muodostavat lähes kaikissa maissa piikin onnettomuustilastoon. Nuorten miesten riski kuolla henkilöauton kuljettajana on moninkertainen muihin kuljettajiin verrattuna. Esimerkiksi 18-19-vuotiailla miehillä kuolemanriski on noin nelinkertainen 35-44-vuotiaisiin miehiin verrattuna.

Ensin autokouluun

Yleistä autokouluopetuksesta: Ensimmäisessä vaiheessa oppilaalle pyritään antamaan perusvalmiudet turvalliselle toiminnalle liikenteessä. Hänelle pyritään luomaan realistinen käsitys omasta ajotaidostaan. Jos mahdollista, pimeällä ajamista on harjoiteltava tässä vaiheessa. Tärkeätä on myös, että oppilas haluaa kehittää itseään kuljettajana. Ensimmäisen vaiheen hyväksytyn suorituksen (ts. kuljettajantutkinnon) jälkeen oppilaalle luovutetaan todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. Todistus oikeuttaa kuljettamaan B-ajokorttiluokan ajoneuvoja Suomessa. Todistus on voimassa yhden kuukauden, jonka kuluessa oppilaalle valmistetaan lyhytaikainen ajokortti. Lyhytaikaisen ajokortin luovuttaa tutkinnon vastaanottaja.

Toisessa vaiheessa syvennetään ajotaitoja. Keskeisenä tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään riskien tunnistamisen ja vaarojen ennakoimisen tärkeys. Liukkaalla ajamista harjoitellaan vielä. (Vrt. hyväksytyt opetussuunnitelmat). Toisen vaiheen opetukseen voi osallistua 6 kuukauden itsenäisen harjoittelun jälkeen. Ensimmäisen ja toisen vaiheen väliin jäävän ns. välivaiheen tarkoituksena on ajamisen itsenäinen harjoitteleminen. Ajamisesta saatuja kokemuksia pyritään systemaattisesti rekisteröimään ja oman ajotaidon kehittymistä itse arvioimaan. Varsinaisen ajokortin saamiseksi oppilaan on mm. osoitettava osaavansa ajaa rikkeettömästi välivaiheessa vähintään 1,5 vuoden ajan.

Autokoulut Kemissä:

CAP-Autokoulu, Keskuspuistokatu 9, puh. 040 142 7213

Autokoulu Haapalainen Ky, Nahkurinkatu 10, puh. 040 742 5768

Pohjolan Liikennekoulu, Meripuistokatu 7, puh. 050 414 2876

Liikenneopetus LOKO, Tietokatu 3, puh. 045 886 2806


Alkoholin vaikutus kuljettajaan

Alkoholi vaikuttaa monella tavalla kuljettajan toimintoihin. Alkoholi mm. heikentää kuljettajan suoritustasoa, arvostelukykyä, liikkeiden säätelyä, kiputuntoa, ja pidentää vaarallisesti reaktioaikaa. Samalla kolaririski nousee. Kuljettaja väsyy nopeasti ja hän ei pysty käsittelemään kaikkea näkemäänsä normaalisti. Hän toimii liian myöhään. Varsinkin etäisyyksien arviointikyky heikkenee ratkaisevasti. Tutkijoiden mukaan kovalla vauhdilla ajetuissa nuorten kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa n. 65% kuljettajista oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

”Rattijuopumukseen voidaan tuomita henkilö, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0.5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0.22 milligrammaa alkoholia litrassa hengitysilmaa, on tuomittava rattijuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. ”

”Rattijuopumuksesta tuomitaan myös se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausainetta niin että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. ”

Rattijuopumusjutuista yleisin rangaistus on sakkoa ja seuraamuksiin
voidaan lukea myös ajokielto.

Jokainen on velvollinen estämään rattijuopon ajoon lähtemisen. Ilmoita poliisille havaintosi rattijuoposta. On tärkeää, että rattijuoppo saadaan kiinni ennen kuin hän aiheuttaa kolareita. Liikenteessä ei ole varaa olla humalassa. Tilanteet vaihtuvat nopeasti ja kuljettajan on pystyttävä tekemään nopeita päätöksiä ja arvioita. Rattijuoppo ei siihen pysty.

Alkoholiannokset sisältävät puhdasta alkoholia:
1/3 litran pullo ykkösolutta 7 g
1/3 litran pullo keskiolutta 12 g
1/3 litran pullo IV -olutta 15 g
12 cl viiniä 11 g
4 cl Koskenkorva 12 g

Alkoholi poistuu verestä maksan kautta. Palaminen tapahtuu hitaasti.

Maksa polttaa 7-10 g alkoholia tunnissa (mies 80 kg)
Maksa polttaa 4-7 g alkoholia tunnissa (nainen 55 kg)

Moni autoilija ajattelee asiaa liian myöhään - jäätyään kiinni ratsiassa tien päällä. Selväpeli sivustolta löydät laskurin, jonka avulla voit arvioida promillemääriä henkilön painon, nautittujen alkoholimäärien ja aloitusajan perusteella.

On tärkeää tiedostaa, että tarkka promillemäärän laskeminen on mahdotonta. Vielä tärkeämpää on tiedostaa, että alkoholi säilyy elimistössä pitkään ja että virhearviointiin ei ole varaa.

Nuorten liikenneonnettomuuksille muita tyypillisiä piirteitä:

 • Kova vauhti 
 • Tieltä suistuminen
 • Turvavyöt kiinnittämättä
 • Kuljettajana nuori mies
 • Ajankohtana kesäviikonloppu

Nuoret miehet selviytyvät liikenteessä nuoria naisia heikommin. Nuorten miesten riskialttiille ajotavalle on ominaista kova, lyhyet turvavälit, piittaamattomuus liikennesäännöistä ja ilman turvavyöttä ajaminen. Nuorten miesten ajotapa on liian usein kilpailullinen ja aggressiivinen. Omia kykyjä lisäksi yliarvioidaan. Tästäkin johtunee, että nuorten miesten riski kuolla auton kuljettajina on kuusinkertainen nuoriin naisiin verrattuna.

Viisaasti verkossa

Lapset ja nuoret netinkäyttäjinä

Internet on hieno paikka olla yhteydessä kavereihin, hakea tietoa ja vaikka pelata, mutta suojaamatta omaa ja tietokoneen tietoturvaa, olet turvassa noin minuutin ja sitten alkaa tapahtua. Internetissä voit liikkua turvallisesti muistamalla seuraavat asiat:

 • Muista päivittää säännöllisesti tietokoneesi tietoturva,
 • Älä anna kenellekään henkilötietojasi ja salasanojasi.
 • Mieti tarkkaan kenen kanssa keskustelet, älä luota ihmisiin, joita et ole tavannut.
 • Internetissä ovat samat säännöt ja lait kuin yleensä elämässäkin.

MUISTA, ETTÄ TIETOKONE EI SAA OLLA AINUT KAVERISI!

Nettiostokset

Yli 15-vuotias saa päättää itse rahoistaan. Tilausmyynnissä myyjän on kuitenkin varmistettava ostajan täysi-ikäisyys. Alaikäisen tekemän kaupan voi perua. Jos et ole täysi-ikäinen tarvitset vanhempiesi luvan kun tilaat verkosta. Varmista aina, että myyjä on luotettava. Esim. huutokaupoissa ja muilla osta/myy palstoilla kannattaa olla tarkkana.

Luotettava myyjä kertoo yhteystietonsa (jotka voi tarkistaa) sekä tuotteen lopullisen hinnan postikuiluineen. Ulkomailta tilattaessa ota huomioon, että hintaan voi tulla erilaisia veroja mukaan.

Palautusoikeus

Suomessa on 14 päivän palautuisoikeus, eli jos et ole tyytyväinen tilaamasi tuotteeseen voit palauttaa sen. EU:n alueella palautusoikeus on 7 päivää. Ota huomioon, että esim. CD:n kotelon sinetin murtaminen päättää palautusoikeuden! Mieti voitko antaa turvallisesti henkilötietosi verkkokaupassa. Ovatko kaikki tiedot joita kysytään tarpeellisia. Kuka niitä kerää ja mihin tarkoitukseen? Onko sivusto, jolta olet tilaamassa turvallinen / tuttu?  Käytä verkkokaupoissa varovaisuutta ja harkintaa!

Kuvien julkaisu netissä

Omissa blogeissa tai muissa sivustoissa ei saa julkaista toisen kuvaa ilman lupaa. Alaikäisen kuvan julkaisemiseen netissä tarvitaan aina huoltajan lupa. Ilman lupaa ei kenestäkään saa ottaa kuvaa varsinkaan esim. pukeutumistilanteissa. Kuvan julkaiseminen netissä luvatta voi johtaa rikossyytteeseen. Jos sinusta otetaan kuva jota et missään nimessä halua julkaistavaksi nettiin, kerro asiasta jollekin aikuiselle vaikka vanhemmille tai opettajalle. Ota huomioon että julkisella paikalla saa kuvata ja kuvan saa julkaista myös netissä.

Kasvottomuus

Netissä kuka vain voi esiintyä kenenä vain. Ole varovainen omia tietojasi antaessa ja mahdollisesti tavatessasi nettituttavuuksia. Ohessa varoittava esimerkki tarina Tietoturvakoulun solmuja ja sattumuksia sivustolta. Tietoturvakoulu löytyy myös linkit osiosta.

Lisa kohtasi internetissä kivan ikäisensä pojan. He keskustelivat monta kuukautta. Poika pyysi Lisaa lähettämään kuvansa. Vähän ajan kuluttua he sopivat tapaamisesta. Lisan ystävä oli löytänyt kivan poikakaverin netin kautta.”

Tapaaminen jännitti Lisaa. Hän pyysi tätinsä mukaan, täti seurasi tilannetta vähän kauempaa. 14- vuotiaan pojan sijasta paikalle ilmestyi aikuinen mies. Huomattuaan tädin, mies juoksi karkuun.”

Tämän ja lisä muita varoittavia esimerkkejä löydät Tietoturvakoulu sivuilta, josta löydät paljon muutakin hyödyllistä tietoa netin käyttöön.

Netinkäyttäjän muistilista:

 • Älä kerro nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi henkilölle jota et tunne.
 • Älä lähetä itsestäsi valokuvia tuntemattomille
 • Älä ota vastaa sähköposteja tai liitetiedostoja tuntemattomilta
 • Muista, että netissä tapaamiasi keskustelija ei ehkä puhu totta
 • Poistu chatista jos olosi tuntuu epämukavalta
 • Kerro vanhemmillesi, jos jokin netissä saa sinut tuntemaan olosi epämiellyttäväksi!
 • Älä suostu tapaamisiin nettituttavuuksien kanssa vanhempiesi tai muun tutun aikuisen tietämättä.

Mikä on rikos?

Rikos on oikeudenvastainen teko tai laiminlyönti, joka laissa on määrätty rangaistavaksi. Rangaistavuuden edellytys on, että tekijä on syyllistynyt rikokseen tahallaan tai tuottamuksellisesti ja hän on ollut rikoksen tekohetkellä syyntakeinen eli pystyy psyykkisesti vastaamaan teoistaan. Rikoksen esitutkinnan suorittaa poliisi. Syyttäjä suorittaa syyteharkinnan ja tuomioistuin määrää rangaistuksen.

Rikoslain mukaan nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Tätä nuorempi on kuitenkin vahingonkorvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Jos alaikäinen henkilö on aiheuttanut vahingon tahallaan, voidaan hänet tuomita maksamaan vahingon uhrille täysi korvaus ja se voidaan periä hänen ensimmäisestä palkastaan. Rikoksen tekijä voi myös yrittää sovitella tekosiaan asianomistajan kanssa.

Lisätietoa Kemin sovittelutoimistosta puh. 0400 238 002 / Sanna Toivainen.

Kemin maistraatti
Valtakatu 28
94100 KEMI
Puh. (016) 294 330
Fax. (016) 294 332

Kemin oikeusaputoimisto
Asemakatu 19
94100 Kemi
010 36 61500
Telekopio 010 36 61501
kemi.oikapu@om.fi

Miten välttyä joutumasta rikoksen tai väkivallan kohteeksi?

Väkivallan tai seksuaalisen ahdistelun kohteeksi joutumista voit välttää valitsemalla kaveriporukkasi huolella ja pitämällä huolta itsestäsi ja muista.

Kanna vastuuta myös kavereistasi. Kavereittesi murheita sinun ei tarvitse kantaa, mutta voit aina antaa hyvän neuvon. Jos kavereitasi on kohdeltu väärin, ehdota että he keskustelisivat omien vanhempiensa, muiden aikuisten, opettajien tai poliisin kanssa.

 • Vältä liikkumista pimeällä yksin.
 • Ilmoita vanhemmillesi, minne olet matkalla.
 • Vältä päihteiden vaikutuksen alaisena liikkumista.
 • Älä pysähdy juttelemaan ventovieraiden kanssa, äläkä lähde yksinään liftaamaan tai tuntemattoman kyytiin.
 • Älä lähde kenenkään aikuisen mukaan, edes auttamaan, ilman vanhempien lupaa. Aikuiset voivat aina pyytää apua toisilta aikuisilta.
 • Jos joku aikuinen haluaa sinun pitävän jonkin salaisuuden, sano heti, että kerrot aina kaiken vanhemmillesi.
 • Kerro aina turvalliselle aikuiselle, jos sinua on kohdeltu tai kosketeltu oudolla tavalla. Älä pelkää kertoa asioista eteenpäin, sillä sinun oikeutesi ovat lailla suojattuja.

 

Liitteet