720x120.jpg

Lasten oikeudet

LASTEN OIKEUDET

Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen lapsuuteen. Hän tarvitsee turvallisen kasvuympäristön ja riittävästi virikkeitä. YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus on nuorten ihmisoikeuksien perusasiakirja. Sopimus asettaa lasten ja nuorten edun yhteiskunnassa ensisijalle. Se on oikeudellisesti yhtä velvoittava kuin mikä tahansa laki. Sopimukseen ovat sitoutuneet lähes kaikki maailman valtiot

  • Lapsella tulee olla syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen
  • Lapselle tulee luoda sellainen kasvuympäristö, että hän voi kehittyä normaalisti
  • Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja  lääkintähuoltoon
  • Lapsen tulee saada erityistä tilaansa edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja -huolenpitoa
  • Lapsella on oikeus saada koulutusta
  • Lasta on suojeltava kaikilta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä
  • Lapsella on oikeus lepoon
  • Jokaisella lapsella tulee olla lähellä aikuinen, jolla on aikaa lapselle

Lue lisää laista osoitteessa nuortennetti.fi.

Perustuslain mukaan lapsia (alle 18-vuotiaat) on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Perustuslain mukaan julkisen vallan (valtion ja kuntien) on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.