720x120.jpg

Ikärajat

IKÄRAJAT

Kasvu oikeuksiin ja velvollisuuksiin alkaa sillä hetkellä, kun päästät ensimmäisen parkaisusi. Ihan ensimmäiseksi saat sosiaaliturvatunnuksen, joka on yksilöllinen tunnistusnumerosi, jonka perusteella henkilöllisyytesi voidaan varmistaa vaikka olisit vaihtanut nimeäkin. Varhaislapsuuden jälkeen melkein jokainen ikävuosi tuo tullessaan paitsi velvollisuuksia, myös oikeuksia. 18-vuotiaaksi asti olet oikeudellisesti vajaavaltainen.

7-vuotiaana alkaa oppivelvollisuus.

12-vuotiaana sinulla on pääsääntöisesti oikeus tulla kuulluksi sinua koskevissa viranomaisasioissa, mutta polkupyörää et saa enää ajaa jalkakäytävällä. Suku- tai etunimeäsi ei voida muuttaa kysymättä sinulta lupaa. Sinua ei voida liittää uskontokuntaan tai erottaa siitä ilman suostumustasi.

14-vuotiaana saat tehdä työtä rajoitetusti, eli sinut voidaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita terveyttäsi tai kehitystäsi eikä haittaa koulunkäyntiäsi. Kesäloman aikana työ saa kestää enintään puolet koulun loma-ajasta, ja koulutyön aikana sallitaan vain tilapäinen tai lyhytkestoinen työ.

15-vuotiaana voit tehdä työsopimuksen ja mennä töihin, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi. Rikosoikeudellinen vastuusi alkaa, mikä tarkoittaa sitä, että sinut voidaan tuomita jopa ehdolliseen vankeuteen tekemistäsi rikkomuksista. Voit ajaa mopoajokortin ja traktoriajokortin, ja saat kuljettaa moottorivenettä. Voit erota kirkosta tai tehdä etu- tai sukunimenmuutoksen vanhempien kirjallisella luvalla.

16-vuotiaana voit ajaa kevytmoottoripyöräkortin.
Oppivelvollisuutesi päättyy sinä vuonna kun täytät 16 vuotta.

17-vuotiaana: et saa enää lapsilisää. Asevelvollisuus alkaa niin ikään 17-vuotiaana.

18-vuotiaana olet täysi-ikäinen lain edessä oikeuksinesi ja velvollisuuksinesi.

Voit hankkia henkilöauton, kuorma-auton tai moottoripyörän ajokortin. Autokoulun voit aloittaa aikaisintaan 6kk ennen syntymäpäivääsi. Voit myös hankkia passin ilman vanhemman lupaa sekä päästä sisälle anniskeluravintolaan.

Voit solmia avioliiton, erota kirkosta ilman vanhemman lupaa sekä ostaa mietoja alkoholijuomia ja tupakkaa. Täysi-ikäisenä sinulla on itsenäinen toimeentulotukioikeus. 18-vuotiaana saat äänioikeuden, ja olet näin ollen oikeutettu äänestämään valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. Oikeutesi saada elatusta vanhemmiltasi lakkaa, kun täytät 18-vuotta. Jos opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa, otetaan vanhempien tulot huomioon opintotukesi määrää laskettaessa aina 20-vuotiaaksi asti.
Tällöin vanhemmillasi on siis periaatteessa vielä elatusvelvollisuus.

20-vuotiaana voit ostaa väkeviä alkoholijuomia.

21-vuotiaana voit hankkia raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton ajokortin.

25-vuotiaana voit adoptoida lapsen.

MIKÄ ON RIKOS?

Rikos on oikeudenvastainen teko tai laiminlyönti, joka laissa on määrätty rangaistavaksi. Rangaistavuuden edellytys on, että tekijä on syyllistynyt rikokseen tahallaan tai tuottamuksellisesti ja hän on ollut rikoksen tekohetkellä syyntakeinen eli pystyy psyykkisesti vastaamaan teoistaan. Rikoksen esitutkinnan suorittaa poliisi. Syyttäjä suorittaa syyteharkinnan ja tuomioistuin määrää rangaistuksen.

Rikoslain mukaan nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Tätä nuorempi on kuitenkin vahingonkorvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Jos alaikäinen henkilö on aiheuttanut vahingon tahallaan, voidaan hänet tuomita maksamaan vahingon uhrille täysi korvaus ja se voidaan periä hänen ensimmäisestä palkastaan. Rikoksen tekijä voi myös yrittää sovitella tekosiaan asianomistajan kanssa. Lisätietoa Kemin sovittelutoimistosta puh. 0400 238 002 / Sanna Toivainen.