720x120.jpg

Asevelvollisuus

ASEVELVOLLISUUS

Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää kahdeksantoista vuotta. Asevelvollisuus jatkuu sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen täyttää kuusikymmentä vuotta. Asevelvollinen kuuluu joko vakinaiseen väkeen, reserviin tai nostoväkeen.

Varusmiespalvelus suoritetaan normaalisti kutsuntaa seuraavana vuonna 19- tai 20-vuotiaana. Erikoistapauksissa vapaaehtoisuudesta tai lykkäyksestä johtuen se voidaan suorittaa 18-29 ikävuosien välillä. (17-vuotias voi hakeutua palvelukseen, jos hän täyttää 18-vuotta ennen palvelusajan alkua.) Kertausharjoitukset ovat samanlaista asevelvollisuuslakiin perustuvaa palvelusta kuin varusmiespalveluskin.

Varusmiespalveluksen jälkeen asevelvollisuus jatkuu reservissä miehistöön kuuluvalla sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 50 vuotta. Upseerilla, opistoupseerilla, ja aliupseerilla reservissä olo jatkuu sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Miehistöön kuuluva on asevelvollisuusaikansa loppuosan nostoväen 1 luokassa sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Naiset voivat hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen kaikkiin varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin. Edellytyksenä on 18 – 29 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus sekä terveydentilan ja muiden ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

 


Aseeton palvelus

Asevelvollinen, jota uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustuvat vakavat omantunnonsyyt estävät suorittamasta asevelvollisuuttaan aseellisessa palveluksessa ja joka hakee aseettomaan palvelukseen, vapautetaan aseellisesta palveluksesta rauhan aikana ja määrätään aseettomaan palvelukseen. Aseettoman varusmiespalvelus on 330 pv.

 

Tarkempaa tietoa seuraavien kutsuntojen järjestämisestä löydät linkit osiosta nimellä kutsunnat.

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaisilleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan myös reservin kertausharjoitukseen kutsuttua. Sotilasavustusta maksetaan myös vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevalle naiselle sekä hänen omaisilleen.

Kelan toimisto Kemissä:
Meripuistokatu 16, 94100 KEMI
puh. 020 435 4150 
fax. 020 435 4152
kemi@kela.fi