720x120.jpg

Oikeudet

OIKEUDET


Lait on tehty meitä kaikkia varten, yhteisiksi pelisäännöiksi yhteiskunnassa, suojelemaan jokaista kansalaista tasapuolisesti. Suomen perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallankäytön kulmakivi. Lakien noudattamista valvovat poliisi ja muut viranomaiset sekä käytännössä myös kansalaiset. Lain edessä kaikki Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaisia, ja yhtäläinen oikeusturva kuuluu jokaisen perusoikeuksiin.

Kemin maistraatti Valtakatu 28
94100 KEMI
Puh. 029 553 9661

Yleinen edunvalvonta   Valtakatu 26, 1. krs
94100 KEMI
Puh. 029 565 2940

Kemi-Tornion oikeusaputoimisto   Asemakatu 19
94100 Kemi
Puh. 029 566 1500


Ihmisoikeudet-linkistä lisää oppia ihmisyydestä

Ota ihmisoikeusnäkökulma ajankohtaisiin uutisiin ja maailman tapahtumiin. Ihmisoikeudet.net auttaa selvittämään taustat, kyseenalaistamaan asenteet ja näkemään maailman toisin!


Päivitetty 4.7.2013