720x120.jpg

Matkailijan muistilista


MATKAILIJAN MUISTILISTA


Maailmalle lähtemiseen liittyvät käytännönasiat, jotka kannattaa ottaa huomioon jo hyvissä ajoin ennen ulkomaille lähtöä.

1. Aloita tiedonhaku ja käytännön järjestelyt ajoissa

Apua ja tietoa on saatavilla, kun tiedonhaun aloittaa ajoissa. Ulkomaisen opiskelupaikan etsintä on syytä aloittaa ainakin vuotta ennen aiotun opiskelun aloittamista. Myös oman alan harjoittelupaikkojen etsiminen on hyvä aloittaa ajoissa. Tiedon etsinnän voi aloittaa esim. tutustumalla Maailmalle.net -palveluun ja edetä sitä kautta muiden tiedontarjoajien palveluihin.

2. Etsi tietoa useista eri lähteistä, vertaile ja kysy lisää

Tietoa ulkomailla opiskelusta tai työharjoittelusta löytyy CIMO:n (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus) lisäksi suurimmista työvoimatoimistoista, joista saa tietoa myös työpaikoista ja työnhausta ulkomailla, oppilaitoksista tai harjoittelupaikan tarjoajalta

3. Arvioi kielitaitosi: mitä kieliä osaat ja kuinka hyvin, ehditkö ja haluatko parantaa kielitaitoasi ennen lähtöä?

Kielitaitoa voi parantaa vielä ennen lähtöä esimerkiksi kielikursseilla, joita järjestetään useissa opistoissa sekä kielikouluissa.

4. Suunnittele, miten järjestät rahoituksen

Opintotukea voidaan myöntää myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Tukea ei myönnetä opiskeluun kielikursseilla, yliopistoihin pääsyyn valmentaviin opintoihin eikä yleensä lukion vaihto-opiskeluun. Opintotukea voidaan myöntää myös ulkomaan työharjoittelujaksolle, jos harjoittelu voidaan lukea hyväksi suoritettavaan tutkintoon

5. Ota selvää hyvissä ajoin ennen lähtöä millaiset matkustusasiakirjat tarvitset.

Tarvitsetko oleskelulupaa, työlupaa tai viisumia?

   ● Lisätietoa tarvittavista oleskelu- ja työluvista saa kohdemaan suurlähetystöstä tai     konsulaatista.
   ● Ulkoasiainministeriö antaa tietoa tarvittavista matkustusasiakirjoista.
   ● Tietoa Pohjoismaihin muuttaville (esim. muuttoasiakirja) saa Pohjola Nordenin     palvelusta Haloo Pohjola. Ota selvää myös mahdollisista asiakirjoista, joita     oppilaitoksen tai harjoittelupaikan hakemukseen tulee liittää. Mitä todistuksia tarvitset     (yo-todistus, virkatodistus, ansioluettelo) ja tuleeko todistuksia käännättää virallisesti?
   ● Lisätietoja virallisista käännöksistä ja Apostille– todistuksesta saa Suomen kääntäjien     ja tulkkien liitosta tai maistraatin julkiselta notaarilta.
   ● Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat virkatodistuksia omista     jäsenistään. Helsingin seurakuntien jäsenet voivat tilata virkatodistuksen myös     Internetin kautta.
   ● Onko ulkomailla suoritettavilla opinnoilla vastaavuutta kotimaassa? Onko     opiskelupaikkasi virallisesti tunnustettu/ akkreditoitu? Mikä on maan verotuskäytäntö?
   ● Tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailtavuudesta saa tietoa     Opetushallituksen ENIC/NARIC -keskuksesta.
   ● Ylioppilastutkintolautakunnalta voi tilata tarvittaessa todistuksen                                              korkeakoulukelpoisuudesta.
   ● Verotuksesta lisätietoja saa veroviranomaisilta ja esimerkiksi Verohallituksen               www-palvelusta

6. Hoida kuntoon sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja vakuutuksiin liittyvät asiat

Sairaus- ja tapaturmavakuutus on hankittava niihin maihin, joissa suomalainen sairausvakuutus ei kelpaa. Koska käytännöt tarvittavan vakuutuksen osalta vaihtelevat eri maissa, kannattaa ennen matkaan lähtöä selvittää, mitä vakuutuksia tarvitsee. Ennen lähtöä on syytä ottaa selville myös rokotukset ja tarvittavien lääkkeiden saatavuus. Joihinkin paikkoihin voidaan tarvita myös lääkärintodistus.

    ● Lisätietoa ulkomaille matkustavan sairausvakuutuksesta saa Kelasta sekä          kohdemaassa paikallisesta sairausvakuutuslaitoksesta. Kelan www-palvelusta saa     tietoa myös Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista.
    ● Vakuutuksista voi tiedustella vakuutusyhtiöistä.
    ● Tietoa matkailijan terveydestä (esim rokotukset) saa kansanterveyslaitoksesta tai     terveyskeskuksesta.

7. Mieti, miten järjestät asumisen ulkomailla

Ota selvää asumisvaihtoehdoista ulkomailla. Mikä on paikallinen vuokrataso? Järjestääkö oppilaitos tai työnantaja majoituksen? Mitä vuokraan ja vuokrasopimukseen sisältyy?

    ● Maakohtaista tietoa asumisesta löytyy mm. Perustieto-sarjan maaoppaista
    ● Tietoa väliaikaisesta asumisesta ja vuokra-asunnoista ulkomailla saa mm. Student     accomodation ja hostels sivustoilta.

8. Huolehdi muuttoon liittyvistä käytännön järjestelyistä

Kuinka hoidat kotimaan muuttojärjestelyt? Voitko ottaa lemmikkieläimesi mukaan oleskelusi ajaksi?

    ● Tietoa muuttopalveluja tarjoavista yrityksistä esim. Keltaisilta sivuilta.
    ● Lemmikkieläimen vientiä koskevista vaatimuksista saa tietoa kohdemaan     lähetystöstä tai eläinlääkintäviranomaisilta. Lisätietoja lemmikkieläinten tuonnista tai     viennistä ulkomaille saa myös Maa-ja metsätalousministeriöstä.

9. Valmistaudu kohtamaan erilaisuutta ja sopeutumaan toisenlaiseen arkipäivään

Ulkomailla ollessasi joudut sopeutumaan uuteen kulttuuriin. Koti-ikävää lievittämään on hyvä ottaa selvää, onko lähettyvillä muita suomalaisia, joiden kokemukset ja tuki voivat olla hyödyksi omalla matkallasi.

    ● Suomi- Seura on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien suomalaisten     etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.
    ● Ulkosuomalaisparlamentti on maailmalla asuvien suomalaisten avoin yhteistyö- ja     edunvalvontafoorumi.
    ● Ulkosuomalaisen Internet- pavelu on tapaamispaikka ulkosuomalaisille.
    ● Merimieskirkon tarkoituksena on tehdä kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja     diakonista työtä merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien suomalaisten parissa ja     toteuttaa kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa.

10. Pidä mieli avoimena, terve järki mukana ja nauti matkastasi maailmalle !