720x120.jpg

EU n nuoriso-ohjelma


EU:N NUORISO-OHJELMA


Euroopan unionin Nuoriso-ohjelman tavoitteena on nuorten oma aktiivinen toiminta joko paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisellä tasolla.

Ohjelma rahoittaa kouluajan ulkopuolella tapahtuvia sellaisia hankkeita, joilla pyritään edistämään nuorten vastuullisuutta, aktiivisuutta ja suvaitsevaisuutta.

Etusijalla ovat nuoret, joilla on erityistarpeita ja joille kansainvälinen kanssakäyminen voi olla vaikeaa esimerkiksi taloudellisten, sosiaalisten, etnisten tai maantieteellisten syiden tai fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi.

Käytännössä Nuoriso-ohjelma antaa mahdollisuuden

        ● järjestää tietyn teeman ympärille rakennettuja ryhmätapaamisia
        ● lähteä vapaaehtoispalveluun ja lähettää tai vastaanottaa vapaaehtoisia
        ● toteuttaa paikallisia nuorisoaloitteita
        ● kehittää nuorten parissa toimivien yhteistyöhankkeita

Nuoriso-ohjelmaan osallistuvat seuraavat maat: EU-maat, Euroopan talousalueeseen kuuluvat Efta-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja sekä EU:n ehdokasmaat Bulgaria, Romania ja Turkki.

Ryhmätapaamis- ja vapaaehtoistyöhankkeita sekä tukitoimia voi lisäksi toteuttaa Välimeren alueen yhteistyömaiden, Itä-Euroopan ja Kaukasuksen alueen maiden ja Kaakkois-Euroopan maiden sekä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Näillä hankkeilla on vain kolme hakuaikaa vuodessa.

Kuka voi hakea?

Nuoriso-ohjelma on tarkoitettu kaikille 15-25-vuotiaille nuorille(paitsi vapaaehtoispalvelun alaohjelma 18 - 25-vuotiaille), kaikenikäisille nuorten kanssa toimiville henkilöille sekä yleishyödyllisille organisaatioille. Katso tarkemmin cimo.fi sivuja. Sieltä löydät myös tarkemmat hakuajat.

www.sinnejatakaisin.net -sivustojen kautta pääset tutustumaan nuorten vapaaehtoispalvelun ajalta tekemiin kirjoituksiin, kuviin ja kuvapäiväkirjoihin. Lisäksi sivuille on koottuna perustietoa lyhytkestoisesta vapaaehtoispalvelusta. Sivujen tarkoitus on tarjota vapaaehtoisena olleille nuorille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan.