720x120.jpg

Tuet


TUET


Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Kelan Opiskelijan tuet -nettisivu kertoo lisää tietoa opintoetuuksista. Opintoetuuksilla tarkoitetaan etuuksia, joita Kela maksaa omaehtoisen eli henkilön itsensä valitseman opiskelun perusteella. Kyse on toimeentuloturvaetuuksista kuten opintotuki ja kustannusten korvauksista kuten koulumatkatuki tai korkoavustus.


Päiv. 2.8.2012