720x120.jpg

Toinen aste ja yliopistoTOINEN ASTE JA KORKEA-ASTE

Lukio

Lukio antaa opiskelijalle - nuorelle tai aikuiselle - monipuoliset yleissivistävät tiedot ja taidot. Se avaa mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin joko yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai ammatillisen koulutuksen lukio- ja ylioppilaspohjaiselle linjalle.

Lukio-opetus johtaa ylioppilastutkintoon ja lukion päättötodistukseen, mutta se tarjoaa vaihtoehtoja myös yksittäisten oppiaineiden opiskelijoille, aikaisempien arvosanojen korottajille, keskeytyneiden lukio-opintojen jatkajille, kaksoistutkintoa suorittaville tai etäopiskelusta haaveileville.

Lisää tietoa lukio-opinnoista saat opetushallituksen sivustolta ja sieltä kohdasta koulutusjärjestelmä tai oman paikkakunnan lukiosta. Linkit tämän sivun oikeassa reunassa.

Ammattilukio/ kaksoistutkinto / kolmoistutkinto

Ammattitutkinto ja ylioppilastutkinto samalla kertaa

Ammattilukio eroaa muista lukioista siinä suhteessa, että se on painottunut ammatillisesti. Ammattilukiolainen opiskelee osan jaksoista lukiossa ja osan ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija saa valmistuttuaan itselleen: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilas-tutkinnon. Ammattilukiossa opiskelu kestää neljä vuotta. Kolmoistutkinnossa suoritetaan lukion oppimäärä ja ammatillinen perustutkinto sekä ylioppilastutkinto.

Normaalisti ammatillinen perustutkinto ja lukio kestäisivät molemmat 3 vuotta. Ammattilukiossa siihen menee 4 vuotta. Eli aikaa säästyy. Ammattilukio antaa myös paremmat jatkomahdollisuudet; aikanaan voi opiskella muutakin, jos ala ei kiinnosta tai ei saa työtä.

Kahden koulun suorittaminen edellyttää opiskelijalta paljon työtä, toisaalta koulutus on vaihtelevaa, kun osa jaksoista ollaan lukio-opinnoissa ja osa ammattiopinnoissa. Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat hyvät. On hyvä pitää mielessä, että ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden, joten ammattilukion jälkeen opiskelija on vapaa valitsemaan, minkä ammattialan tahansa. Ammattitutkinto ei rajoita, vaan antaa ammatin, jonka harjoittamisen voi aloittaa vaikka heti koulutuksen päätyttyä.

Lue lisää ammattiopisto Lappian sivuilta, linkki tämän sivun oikeassa yläreunassa.


Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä Suomen korkeakoulujärjestelmän. Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Ammattikorkeakoulut järjestävät ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi ne tarjoavat avointa ammattikorkeakouluopetusta, erikoistumisopintoja ja muuta jatko- ja täydennyskoulutusta. Valittavana on koulutusta muutaman päivän lyhytkursseista aina usean vuoden koulutuskokonaisuuksiin eli alempiin korkeakoulututkintoihin (kandidaattitaso), joissa ohjeellinen opiskeluaika on 3,5 - 4 vuotta:

Tsekkaa opetushallituksen sivut, sieltä koulutusjärjestelmä, suomen koulutusjärjestelmä ja sitten korkea-asteen koulutus.

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on juuri sopivan kokoinen. Ei liian iso - ei liian pieni. Siksi jokaisella on mahdollisuus tulla huomioiduksi juuri sellaisena kuin on. Ja opiskella

    * yksilöllisesti
    * nykyaikaisissa opetustiloissa
    * taitavien opettajien ohjauksessa.


Kemi-Tornion amk:n koulutusohjelmat
Ammattikorkeakouluopinnot suoritetaan koulutusohjelmissa. Koulutusohjelma on opintojen kokonaisuus, joka suuntautuu johonkin työelämän ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Koulutusohjelmassa on suuntautumisvaihtoehtoja, jotka sisältävät eriytyviä ammattiopintoja.

Tutkintonimikkeet: tradenomi, sosionomi, sairaanhoitaja, medianomi, kuvataiteilija, insinööri (AMK), fysioterapeutti, terveydenhoitaja

Kansainväliset tutkninnot: Bachelor of Engineering, Bachelor of Health Care, Sosionom (YH)/Bachelor of Social Services, Bachelor of Business Administration (BBA), Socionom (YH)

Linkki Kemi-Tornion amk:n nettisivuille sivun oikeassa yläreunassa.


Yliopisto

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä Suomen korkeakoulujärjestelmän. Yliopistot antavat tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Ne järjestävät alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, jatkotutkintoja, täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. Lisäksi monilla koulutusaloilla on tarjolla maisteriohjelmia ja muuntokoulutusta.

Suomessa on 20 yliopistoa: kymmenen monitieteistä yliopistoa, kolme teknillistä yliopistoa, kolme kauppakorkeakoulua sekä neljä taidekorkeakoulua. Yliopistojen verkko kattaa maan eri osat ja tarjoaa opiskelupaikan lähes kolmasosalle ikäluokasta. Sotilasalan korkea-asteen tutkintoja voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa, joka kuuluu puolustusministeriön hallinnonalaan.

Yliopistoon hakevalta vaaditaan yleensä ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden ammatillinen tutkinto. Hakuajat vaihtelevat eri yliopistoissa, mutta useimpiin koulutuksiin haetaan keväällä.

Näin kemiläisittäin ajateltuna kahden yliopiston mahdollisuudet ovat tosi lähellä: Lapin yliopisto Rovaniemellä sekä Oulun yliopisto. Linkit näiden yliopistojen sivuille löydät tämän sivun oikeasta yläreunasta.

Päivitetty 4.7.2013