720x120.jpg

Oppisopimus

OPPISOPIMUS

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2-4 vuotta.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnopetuksen aikana sekä taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen ajalta. Työttömien nuorten oppisopimus- koulutuksesta työhallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi työllistämistukea.

Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee oman alueesi oppisopimustoimisto ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset.

Oppisopimuksella voi suorittaa mm. seuraavien alojen tutkintoja; auto- ja kuljetusala, hotelli-, ravintola- ja suurtalousala, kauneudenhoitoala, kaupan ja hallinnon ala, kone- ja metalliala, koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala, käsi- ja taideteollisuusala, liikunta-ala, musiikkiala, paperi- ja kemianteollisuudenala, puuala, pintakäsittelyala, rakennusala, sosiaali- ja terveysala, sähköala, tekstiili- ja vaatetusala, vapaa-ajan toiminta, viestintä- ja kuvataideala