720x120.jpg

Koulujärjestelmä

KOULUJÄRJESTELMÄ

Suomen koulutusjärjestelmään kuuluu kolme eri kouluastetta. Perusaste eli peruskoulu, toinen aste eli ammatilliset perustutkinnot ja lukio sekä korkea-aste, johon kuuluvat ammattikorkeakoulut sekä tiedekorkeakoulut ja yliopistot.

Ammatillisen peruskoulutuksen tai lukion aloittaa lähes 95 % ikäluokasta ja koulutuksen suorittaa yli 80%. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen on vähimmäisedellytys työelämässä suoriutumisen ja myös elinikäisen oppimisen kannalta. Lukion että ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi hakea korkeakouluopintoihin.

Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkaisesta sektorista: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yliopistoille on ominaista tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulut suuntautuvat työelämään ja perustavat toimintansa sen asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuksiin.

Kansanopistojen koulutus sekä oppisopimuskoulutus osittain sisältyy koulutusjärjestelmään ja osittain täydentää sitä.

Toinen aste ja yliopisto

Oppisopimus