720x120.jpg

Sex Six

Sex Six

Sex Six on sanaselityspeli, jota pelataan vähintään kaksihengen joukkuein. Pelaajien minimimäärä on siis 4, ylärajaa ei oikeastaan ole.

Sex Six -pelissä pitää osata sanoa toisin. Tarkoituksena on tiettyjen rajoitusten mukaan selittämällä, synonyymejä tai vastakohtia käyttämällä, vihjaamalla jne. saada oma pelikumppani tai pelikumppanit arvaamaan 1 min aikana mahdollisimman monta sanakorttien sanaa. Joukkue siirtyy pelilaudalla eteenpäin oikein ratkaistujen sanojen määrän verran. Ensimmäisenä maalin tullut joukkue on pelin voittaja, muilla on tietenkin suoritusjärjestyksestä riippuen vielä mahdollinen tasoittava pelivuoronsa.

Sex Six tarjoaa myös maailman hauskimman tavan harjoitella vieraita kieliä, jos peliä pelaavien yhteisellä sopimuksella pelataan esim. englanniksi tai ruotsiksi - tai millä kielellä halutaankin.

Säännöt lyhyesti

1. Joukkueet ovat suoritusvuorossa vuorotellen. Selittäjä vaihtuu joukkueessa joka kierroksella.

2. Ratkaistujen sanojen määrä = askeleet eteenpäin pelilaudalla.

3. Tehdyt selitysvirheet ja skippaukset = miinusaskeleet.

4. Ruutu, jossa joukkue on, kertoo selitettävien sanojen aiheen / numeron. (Ensimmäisellä kierroksella toiset joukkueet määräävät).

5. Aikaa 1 min sanojen selitykseen

6. Ensimmäisenä maaliin tuleva joukkue voittaa.

Pelin kulku

Sanakortit sekoitetaan ja pannaan kasaan , jokaisen pakan viimeinen kortti laatikossa käännetään, - sen tehtävänä on aikanaan kertoa, milloin pakka on käyty läpi ja sekoitettava uudelleen.

2. Arvotaan pelivuorot pelaajien sopimalla tavalla.

3. Ensimmäisenä suoritusvuoroon tuleva joukkue sopii, kuka joukkueen jäsenistä ensin selittää, ketkä arvaavat. Selittäjä ottaa sopivan kokoisen pakan sanakortteja käteensä ja muut joukkueet määräävät hänelle jonkin numeron 1-6. esim. 4. Tiimalasi käännetään ja selittäjä alkaa selittää korteista sanoja nro 4 (ks. kohta ’’Selittämistä koskevat säännökset’’). Aina oikean vastauksen saatuaan hän laittaa käsitellyn kortin pöytään ja alkaa selittää seuraavan kortin sanaa nro 4.

POIKKEUS

Aihe 6. Myytit ja uskomukset antavat joukkueelle 3. askelta eteenpäin onnistuessaan

4. Kun 1 min on kulunut loppuun, muut joukkueet huutavat "orkku’’. Nyt myös muut joukkueet saavat osallistua työn alla olevan sanan arvaamiseen. Nopein vie potin - eli joku muista joukkueista voi saada "ryöstetyksi’’ viimeisen sanan itselleen ja päästä 1 askeleen eteenpäin pelilaudalla.

5. Kun viimeinenkin sana on näin käsitelty, lasketaan selittäneen joukkueen läpikäymät oikeat sanat pöytään syntyneestä pinosta. Jos niitä on esim. 3 kpl, saa joukkue siirtää pelinappulaansa laudalla 3 askelta eteenpäin (ks. erikseen kohta ’’Virheistä ja skippauksista miinusaskeleet’’).

6. Seuraava joukkue tulee selittämisvuoroon. Äskeinen selittäjä laittaa käytetyt kortit laatikon loppupäähän ja antaa käyttämättä jääneet kortit seuraavalle, joka ottaa varmuuden vuoksi vähän lisää kortteja käteensä laatikon etupäästä. (Selittäminen sujuu nopeammin, kun kortit ovat valmiiksi kädessä eikä niitä tarvitse yksitellen ottaa laatikosta)

7. Ensimmäisen pelikierroksen jälkeen selitettävien sanojen numero nähdään pelilaudasta. Ruudut on numeroitu 1-6: se ruutu, jossa joukkue on, määrää korteista selitettävien sanojen numeron.

8. Selittäjä vaihtuu joukkueessa joka kierroksella.

9. Ensimmäisenä maaliin asti päässyt joukkue on pelin voittaja.

HUOM! Sanat ovat korteissa täysin mielivaltaisessa järjestyksessä, verbejä, adjektiivejä, substantiivejä, henkiloitä, paikannimiä, värejä ym. Numeroilla 1-6 ei siinä mielessä ole mitään merkitystä. Onnesta riippuu, saako joukkue osakseen helppoja vai vaikeita sanoja, kaikenlaisia sanoja on joka numerossa

Selittämistä koskevat säännökset

Kortissa esiintyvän sanan mitään osaa ei saa käyttää selityksessä, ei myöskään samanvartaloista sanaa.

Esim. sanaa "linja-auto" ei saa selittää sanomalla, että "sellainen auto, joka ajaa jotakin tiettyä linjaa". Sallittu tapa olisi esim. "kulkuväline, johon mahtuu paljon ihmisiä", tai "maantietä pitkin ajava joukkoliikenneväline’’, tai yksinkertaisesti vain synonyymi "bussi".

Esim. sanaa "virkailija" ei saa selittää sanomalla, että "töissä virastossa", koska virkailijassa ja virastossa on sama kantasana "virka".

Sanaa "lentokone" ei saa selittää sanomalla, että "lentää taivaalla ja kuljettaa ihmisiä", koska sanoilla lento ja lentää on sama kanta.

Varsinkin yhdyssanojen kyseessäollen käy usein niin, että arvaaja sanoo jo puoliksi oikein, esim. "kukkakauppiasta" haettaessa arvaaja sanoo "kukkamyyjä". Arvaajan sanottua oikean alkuosan "kukka" voi selittäjä heti käyttää sitä apunaan. Kaikki haettavan sanan osat, jotka arvaaja sanoo ääneen, ovat siitä lähtien selittäjän käytettävissä . Selittäjä voi jatkaa johdatteluaan esim. tyyliin " se kukka on oikein, mutta myyjälle vielä vastine, se on usein se, joka omistaa sen koko putiikin..." Sanaa "kauppa" hän ei tietenkään saa käyttää. Vastaavasti jos haettava sana on esim. "tori" ja arvaaja sanoo "kauppatori", voi selittäjä auttaa sanomalla "se pelkkä jälkiosa".

Vastakohtien käyttäminen on sallittua. Sanan "suuri" saa arvaajasta yksinkertaisimmin ulos kysymällä "pienen vastakohta?" .

Vierasta kieltä ei saa suomeksi pelattaessa käyttää apuna - ei saa sanoa, että "tämä on englanniksi big"

Suu saa luonnollisesti käydä minkä ehtii. Selittäjä voi täydentää vinkkejään koko ajan.

Virheistä ja skippauksesta

Jos selittäjä tekee jonkin selitysvirheen, sanaa ei hyväksytä, ja joukkuetta rangaistaan lisäksi yhdellä miinusaskeleella.

Esim. Jos joukkue sai läpikäydyksi 6 sanaa oikein ja niiden lisäksi kahden sanan kohdalla lipsahti kielletty vihje, siirtyy joukkueen pelinappula eteenpäin 6 miinus 2 askelta, eli 4 askelta. Muiden joukkueiden on oltava tarkkana!
Vaikealta tuntuvan sanan sattuessa kohdalle voi selittäjä jättää sen väliin eli skipata, mutta on muistettava, että siitäkin on hintana miinusaskel. Joskus skippaus saattaa silti kannattaa

Sex Six vieraan kielenharjoittajana

Mikä olisi mukavampi tapa harjoitella vieraan kielen taitoa kuin pelata Sex Six - sanaselityspeliä englanniksi, ruotsiksi, espanjaksi jne.? Selittäjä saa tällöin käyttää selittäessään vain vierasta kieltä, arvaajat kuitenkin arvaavat suomeksi. Jos selittäjä tietää, että "Nukkumatti" on englanniksi "Sandman", hän saa sanoa vihjeenään tarkan käännöksen, jos ei, hänen on yritetttävä selittää - ja vain englanniksi!Pelijännityksessä estot karisevat ja kielenkantimet irtoavat. Ja koska sanat arvataan suomeksi, ei vieraan kielen sanavaraston suppeus tai laajuus estä kenenkään pelaamista. Hauskan pelaamisen sivutuotteena kasvaa aktiivinen kielitaito ja sanavalmius kuin huomaamatta

Seuraavista liitteistä löydät pelilaudan kaksi osaisena. Kortit ovat 7 eri tiedostoa, jokaisessa tiedostossa 2 korttia. Kortit taitetaan siten että "uros/naaras" merkki tulee kortin kanneksi ja erilaisen seksuaalisen merkityksen omaavat sanat kortin kääntöpuolelle.

Hauskoja pelihetkiä :)