720x120.jpg

Lääkkeet

LÄÄKKEET

Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä enemmän tai vähemmän tietoista rauhoittavan tai muun lääkkeen käyttöä päihtymyksen aikaansaamiseksi tai tilan muuttamiseksi. Lääkkeitä käytetään tällöin esimerkiksi yhdessä alkoholin tai muun päihteen kanssa, tavallisesti yliannoksina.

Lääkkeiden päihdekäyttö on osa vaikeaa monipäihderiippuvuusongelmaa, johon tavallisesti liittyy mukaan alkoholi. Päihdehakuisen lääkkeiden käytön tai lääkeriippuvuuden takana voi olla myös huumeongelma.

Tunnistaminen:

 • Vaikutelma päihtymyksestä ilman alkoholin hajua.
 • Tablettipurkit.
 • Pakonomainen tarve saada päivittäiset lääkeannokset.

Lääkkeiden päihdevaikutuksia:

 • Väsymys, sekavuus, raukeus.
 • Välinpitämättömyys, ongelmien tuntuminen vähäisiltä.
 • Puheen kankeus, liikkeiden epävarmuus.
 • Alkoholi lisää vaikutuksia, myös ennalta arvaamattomia vaikutuksia.

Lääkkeiden haittavaikutuksia:

 • Vahva riippuvuus, pitkäaikaiset ja vaikeat vieroitusoireet.
 • Oksentelu, vapina, unettomuus.
 • Kouristukset, myrkytykset.
 • Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutusta ei voi ennakoida, vaan vaikutus voi joka kerralla olla erilainen. Joskus jopa hengenvaarallinen!
 • Itsemurha.