LN_2016_AKlogoV.png

Tarvitseeko lapsesi elämäänsä yhden turvallisen aikuisen lisää? Voisiko Aikuiskaveri rikastuttaa kasvavan nuoren elämää?

Me kutsumme heitä Aikuiskavereiksi, mutta he voivat olla vaikka Varamummoja, Lainakummeja tai Isoveljiä. Nimestä viis, lapsia ja nuoria varten he ovat olemassa.

Mitä on Isosisko ja Isoveli -hankkeen Aikuiskaveri-toiminta?
Aikuiskaveri -toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jossa tavalliset aikuiset toimivat tukihenkilönä tavallisille lapsille. Aikuiskaverinainen voi tuoda lapsen arkeen toivottua naisen mallia ja tukea aikuiseksi kasvamiseen. Aikuiskaverimies voi toimia puolestaan tsempparina esimerkiksi nuorelle, jolla syystä tai toisesta puuttuu yhteys isäänsä.

Kuka saa Aikuiskaverin?
Aikuiskaverin voi saada 6-16 -vuotias kemiläinen peruskouluikäinen lapsi, joka on ilmoitettu Isosisko ja Isoveli -hankkeen toimintaan mukaan. Pikkukaverilla ei tarvitse olla erityisongelmia tai -haasteita.

Miten lapsen voi ilmoittaa Pikkukaveriksi? 
Ilmoittautumisen voi tehdä tämän sivun lomakkeella tai suoralla yhteydenotolla hankkeen työntekijöihin. Ilmoituksen voi tehdä lapsen vanhempi tai muu läheinen. Kaveriparit muodostetaan vain vanhempien luvalla. 

Voiko mukaan ilmoitettu tyttö saada miespuolisen tai poika naispuolisen Aikuiskaverin?
Muodostettavat kaveriparit ovat pääsääntöisesti samaa sukupuolta, mutta jokainen tapaus on omansa.

Ketä vapaaehtoiset aikuiset ovat?
Aikuiskaverit ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia aikuisia, jotka haluavat olla turvallisia kavereita kasvaville lapsille ja nuorille. Aikuiskaveri on haastateltu, koulutettu ja hänen rikostaustansa on selvitetty ennen vapaaehtoiseksi pääsyä lapsen turvallisuuden takaamiseksi.

Mitä kaveripari tekee yhdessä?
Aikuiskaverit eivät ole lapsenvahteja vaan pitempiaikaisesti lapsen elämään sitoutuvia aikuisia. Perhe sopii yhdessä lapsen ja Aikuiskaverin kanssa siitä, mitä yhteisellä ajalla tehdään. Tekeminen voi olla liikunnallista harrastamista, pelaamista, kalastusta, tapahtumissa käymistä tai mitä tahansa kaveriparia kiinnostavaa. Aikuiskaveri voi toimia innostajana ja tsempparina, apuna harrastuksen löytämisessä tai vaikka juttuseurana.

Voiko lapsen perhe vaikuttaa Aikuiskaverin valintaan?
Suhde perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen. Vanhemmat voivat esittää toiveita tietyntyyppisestä vapaaehtoisesta. 

Kuinka paljon toimintaan osallistuminen maksaa?
Aikuiskavereiden apu on maksutonta, mutta maksullisten harrasteiden ja tapahtumien osallistumiskuluista vastaa lapsen osalta vanhemmat.

Mitä tapahtuu ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen?
Hankkeen työntekijät ottavat ilmoittajaan yhteyttä parin viikon sisällä ja sopivat jatkotoimenpiteistä.

Mikäli haluat lapsellesi Aikuiskaverin, täytä alla oleva lomake ja lähetä se. Me otamme yhteyttä piakkoin.

Lapsen nimi  

     
Lapsen syntymävuosi      

 
Mistä lapsi tai nuori pitää? Mitä harrastaa?  

                 
Vanhemman nimi  

 
Vanhemman puhelinnumero  

 
Ilmoittajan nimi (jos ei lapsen vanhempi)  

 
 Captcha varmistus