LN_2016_AKlogoV.png

Tarvitseeko lapsesi elämäänsä yhden turvallisen aikuisen lisää? Voisiko Aikuiskaveri rikastuttaa kasvavan nuoren elämää?

Me kutsumme heitä Aikuiskavereiksi, mutta he voivat olla vaikka Varamummoja, Lainakummeja tai Isoveljiä. Nimestä viis, lapsia ja nuoria varten he ovat olemassa. Voit ilmoittaa lapsesi mukaan toimintaan sivun alalaidan lomakkeella tai pirauttamalla toiminnan työntekijöille! 

Mitä on Isosisko ja Isoveli -Aikuiskaveritoiminta?
Aikuiskaveritoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jossa tavalliset aikuiset toimivat tukihenkilönä tavallisille lapsille. Aikuiskaverinainen voi tuoda lapsen arkeen toivottua naisen mallia ja tukea aikuiseksi kasvamiseen. Aikuiskaverimies voi toimia puolestaan tsempparina esimerkiksi nuorelle, jolla syystä tai toisesta puuttuu yhteys isäänsä.

Missä toimintaa järjestetään?
Vuoden 2018 alkupuolelta lähtien toimimme Kemissä, Torniossa, Keminmaassa ja Simossa. 

Kuka saa Aikuiskaverin?
Aikuiskaverin voi saada 6-16 -vuotias merilappilainen peruskouluikäinen lapsi, joka on ilmoitettu toimintaan mukaan. Pikkukaverilla ei tarvitse olla erityisongelmia tai -haasteita. Toiminnan on tarkoitus olla ennaltaehkäisevää ja kasvua tukevaa. 

Miten lapsen voi ilmoittaa Pikkukaveriksi? 
Ilmoittautumisen voi tehdä tämän sivun lomakkeella tai suoralla yhteydenotolla hankkeen työntekijöihin. Ilmoituksen voi tehdä lapsen vanhempi tai muu läheinen. Kaveriparit muodostetaan vain vanhempien luvalla. 

Onko ilmoittautuminen sitova?
Ilmoittautumisen jälkeen on tarkoitus, että vanhemmat ja työntekijä tapaavat keskustelun merkeissä. Silloin yhteisesti pohtien voidaan katsoa, onko Aikuiskaveritoiminta lapselle tai nuorelle se oikea juttu tässä hetkessä.

Voiko mukaan ilmoitettu tyttö saada miespuolisen tai poika naispuolisen Aikuiskaverin?
Muodostettavat kaveriparit ovat pääsääntöisesti samaa sukupuolta, mutta jokainen tapaus on omansa. Eritoten miespuolisia vapaaehtoisia tarvitaan toimintaan mukaan jatkuvasti. 

Ketä vapaaehtoiset aikuiset ovat?
Aikuiskaverit ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia aikuisia, jotka haluavat olla turvallisia kavereita kasvaville lapsille ja nuorille. Aikuiskaveri on haastateltu, koulutettu ja hänen rikostaustansa on selvitetty ennen vapaaehtoiseksi pääsyä lapsen turvallisuuden takaamiseksi.

Mitä kaveripari tekee yhdessä?
Aikuiskaverit eivät ole lapsenvahteja vaan pitempiaikaisesti lapsen elämään sitoutuvia aikuisia. Perhe sopii yhdessä lapsen ja Aikuiskaverin kanssa siitä, mitä yhteisellä ajalla tehdään. Tekeminen voi olla liikunnallista harrastamista, pelaamista, kalastusta, tapahtumissa käymistä tai mitä tahansa kaveriparia kiinnostavaa. Aikuiskaveri voi toimia innostajana ja tsempparina, apuna harrastuksen löytämisessä tai vaikka juttuseurana.

Voiko lapsen perhe vaikuttaa Aikuiskaverin valintaan?
Suhde perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen. Vanhemmat voivat esittää toiveita tietyntyyppisestä vapaaehtoisesta. Periaatteenamme on, että vanhempien tulee hyväksyä heidän lapsensa elämään tuleva uusi aikuinen. Tästä johtuen Aikuiskaveri tapaakin yleensä ensin vain vanhemmat. 

Kuinka paljon toimintaan osallistuminen maksaa?
Aikuiskavereiden apu on maksutonta, mutta maksullisten harrasteiden ja tapahtumien osallistumiskuluista vastaa lapsen osalta vanhemmat. Lisäksi yhdistyksen järjestämät toiminnat, kuten kaveripäivät jne., ovat pääsääntöisesti maksuttomia. 

Mistä voisin saada lisätietoa?
Näillä sivuilla on perustietoa toiminnasta. Lisäksi voit joko soittaa toiminnan työntekijälle, laittaa sähköpostia tai löydymmepä mm. Facebookista, myös sosiaalinen media on käytössä aktiivisesti. 

Mitä tapahtuu ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen?
Toiminnan työntekijä ottaa ilmoittajaan yhteyttä parin viikon sisällä ja sopii jatkotoimenpiteistä.

 

Tällä hetkellä Pikkukavereita on jonossa odottamassa Aikuiskaveria. Tulevia aikuisten koulutuksia on vuodessa parikin, joten tilanne toivottavasti helpottaa. Voitte joka tapauksessa ilmoittaa lapsenne mukaan toimintaan. 

Mikäli haluat lapsellesi Aikuiskaverin, täytä alla oleva lomake ja lähetä se. Me otamme yhteyttä piakkoin.

Lapsen nimi  

     
Lapsen syntymävuosi      

 

 Asuinkunta

 

 

 

 

 
Mistä lapsi tai nuori pitää? Mitä harrastaa?  

                 
Vanhemman nimi  

 
Vanhemman puhelinnumero  

 
Ilmoittajan nimi (jos ei lapsen vanhempi)  

 
 Captcha varmistus