Materiaalia

Uusimpana tuotoksena toiminnasta on helmikuussa 2019 ilmestynyt julkaisumme Isosisko ja Isoveli -toimintaa Meri-Lapissa - "Aikuiskaveritoiminnan koordinaattorin opus".  

opuskannet.jpg Lataa klikkaamalla kuvaa

Tarkoituksena oli maalailla matkaa projektista pysyväksi toiminnaksi. Sopivasti teoriaa, kätevästi käytäntöä ja paljon sydäntä. Sitä Aikuiskaveritoiminta on. 

Takakansi kertoo seuraavaa: Isosisko ja Isoveli -aikuiskaveritoiminta rantautui Kemiin vuonna 2014 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina. Sittemmin matka on kulkenut pysyvämmäksi STEA-rahoitteiseksi toiminnaksi Meri-Lapin alueella. Tämä on kertomus Luotolan Nuoret ry:n matkasta ammatillisesti ohjatun vapaaehtoistoiminnan ihmeellisessä maailmassa. Miten kaikki sai alkunsa, onko ollut mutkia matkassa ja missä ollaan tänä päivänä?

Sanamäärä ja työnimi ”noin 4000” antaa jo suhteellisen hyvän kuvan toiminnasta ja sen taustoista. Tässä ”opuksessa” katetaan pöytään eritoten Aikuiskaveritoiminnan kokonaisuus. Kronologisen etenemisen sisällä tarkastellaan muun muassa myös kaverisuhdetta teoreettisista näkökulmista.

Kirjoittaja, toiminnan vastaava ja järjestöagentti Matti Virtasalo on ollut mukana alusta alkaen. Hän innostuu onnistumisen todistajana olemisesta ja syttyy sosiaalipedagogiikasta – ja näköjään tekemisen dokumentoinnistakin.

 

Toinen kirjanen on yhteistyössä Setlementtiliiton, Ahjolan ja Joensuun setlementtien kanssa vuonna 2017 tehty Isosisaruskurssi - Vapaaehtoisen opas. 

isosisaruskurssikirja.jpg Lataa klikkaamalla kuvaa

Kirjaa käytetään tällä hetkellä oppimateriaalina useilla paikkakunnilla vapaaehtoistoiminnassa. Tästä opuksesta löydät enemmän tietoa mm. sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyydestä, vapaaehtoisen roolista Isosisarus- eli Aikuiskaveritoiminnassa, setlementtityöstä sekä tyttö- ja poikaerityisyydestä.

Takakansi kertoo seuraavaa: Vapaaehtoisen opas on materiaali sinulle, joka olet tulossa vapaaehtoiseksi Isosisarustoimintaan. Isosisarus on aikuinen kaveri ja arjen tuki peruskouluikäiselle lapselle tai nuorelle. Oppaasta löydät tietoa Isosisarustoiminnan taustasta, periaatteista ja käytänteistä. Isosisarustoiminnan maailmaa avataan sinulle erilaisin tehtävin ja harjoituksin, joita tehdään yhdessä Isosisaruskurssilla ja joita voit tehdä myös itsenäisesti. Isosisarustoiminta on setlementtiliikkeessä luotu malli, joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja toimijuutta sukupuolisensitiivisesti.