IsoIso_logo_vaaka_taustaton_pieni.png 

Isosisko ja Isoveli -hanke 2014-2017

Luotolan Nuoret ry:n Isosisko ja Isoveli –hanke on STEAn eli Sosiaali ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama Emma ja Elias –avustusohjelmaan kuuluva hanke, jonka tavoitteena on kehittää Kemin alueella tehtävää sukupuolisensitiivistä työtä sekä tukea monipuolisesti lasten ja nuorten kasvua.

Isosisko ja Isoveli Aikuiskaveri-toiminta

Aikuiskaveri –toiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset toimivat Aikuiskavereina kemiläisille peruskouluikäisille lapsille ja nuorille.

Vapaaehtoisiksi toivotaan terveet elämäntavat omaavia aikuisia, jotka haluavat toimia luotettavana aikuisena lapselle tai nuorelle. Vapaaehtoiseksi alkavan tulisi pystyä sitoutumaan toimintaan vähintään vuoden ajaksi.  

Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet aikuiset haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. Haastattelijoina toimivat hankkeen työntekijät. Koulutuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Koulutus jakaantuu kahdelle päivälle ja kestää yhteensä 12 tuntia.

Myös pikkukavereiden vanhemmat haastatellaan. Haastattelujen perusteella yhdistetään sopivaksi katsotut parit kiinnostuksenkohteiden ja muiden ominaisuuksien perusteella. 

Parit tapaavat 1-4 kertaa kuukaudessa molemmille mukavan toiminnan merkeissä. Tapaamisessa on mahdollista käydä esimerkiksi elokuvissa, luistelemassa, nuorisotilalla tai ongella. Yhteistä aikaa voi viettää myös vaikka lautapelejä pelaten tai pelkästään jutellen. Aikuiskaveri, Pikkukaveri ja perhe yhdessä päättävät toiminnasta.

Aikuiskavereille on perehdytyksen lisäksi tarjolla virkistäytymistapahtumia ja tarvittaessa myös työnohjausta. Kuukausittaiset yhteiset tapaamiset antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja hyviä ideoita toisten vapaaehtoisten kanssa. Projektin henkilökunta on myös apuna ja tukena Aikuiskaverina toimimisessa.

Ennen vapaaehtoiseksi hyväksymistä vapaaehtoistoimijan rikostausta selvitetään. 

Työ kouluilla 

Hankkeen puitteissa on käynnistetty erilaisia kohdennettuja toimintaryhmiä yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmissä hyödynnetään erilaisia työmuotoja, esimerkiksi yläkouluikäisten tyttöjen kanssa on toteutettu Voimaneidot-toimintamallia ja poikaryhmissä ART-menetelmää (Aggression Replacement Training). Uusimpina käyttöön otetaan Satuhieronta ja sosiaalisten taitojen yhteistoiminnallinen peli Synkeä Louhos sekä positiiviseen psykologiaan pohjautuva RAUTA-ryhmämenetelmä. Tulevaisuustyöpajoja järjestetään koululaisten nivelvaiheiden läheisyydessä niin ala- kuin yläkoululaisillekin. Olemme mukana myös kuutos- ja seiskaluokkalaisten ryhmäytyksissä Kemin kaupungin ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. 

Sukupuolisensitiivinen työ

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa herkkyyttä huomioida sukupuolen vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia tapoja olla tyttö tai poika, mutta annetaan mahdollisuus myös toisenlaisille tavoille ilmaista omaa minää.

Yksi sukupuolisensitiivistä työotetta käyttävä toimintamalli on Voimaneidot. Ensimmäiset Voimaneito-ryhmät toteutettiin Hepolan koululla lukuvuonna 2014-2015 ja jatkoa on seurannut vuosittain osana 8.-luokan tyttöjen terveystiedon opetusta.