IsoIso_logo_vaaka_taustaton_pieni.png 

Isosisko ja Isoveli -hanke 2014-2017

Luotolan Nuoret ry:n Isosisko ja Isoveli –hanke oli RAY:n, sittemmin STEAn eli Sosiaali ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama Emma ja Elias –avustusohjelmaan kuuluva hanke, jonka tavoitteena oli kehittää Kemin alueella tehtävää sukupuolisensitiivistä työtä sekä tukea sitä kautta monipuolisesti lasten ja nuorten kasvua. Se toimi Raha-automaattiyhdistyksen ja viimeisenä vuonna Veikkauksen varoilla. Hankkeen toiminta jalostui ja sai jatkoa 2018 eteenpäin pysyvänä toimintana Kemissä ja lisäksi laajeni lähikuntiin, Tornioon, Keminmaahan ja Simoon. 

Isosisko ja Isoveli Aikuiskaveritoiminta

Aikuiskaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Hankkeessa aikuiset toimivat Aikuiskavereina kemiläisille peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. 

Vapaaehtoisiksi saatiin terveet elämäntavat omaavia aikuisia, jotka halusivat toimia luotettavana aikuisena lapselle tai nuorelle. Vapaaehtoiseksi alkava sitoutuu toimintaan vähintään vuoden ajaksi kerrallaan.  

Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet aikuiset haastateltiin ja perehdytettiin tehtävään. Alkukeskustelun pitivät hankkeen työntekijät. Koulutuksia järjestettiin kaksi kertaa vuodessa. Koulutus jakaantuu kolmelle päivälle ja kestää yhteensä 12 tuntia. Ennen vapaaehtoiseksi hyväksymistä vapaaehtoistoimijan rikostausta selvitetään. 

Myös Pikkukavereiden vanhemmat käyvät ilmoittautumisen jälkeen alkukeskustelussa. Haastattelujen perusteella yhdistetään sopivaksi katsotut kaveriparit kiinnostuksenkohteiden ja muiden ominaisuuksien perusteella. 

Parit tapaavat 1-4 kertaa kuukaudessa molemmille mukavan toiminnan merkeissä. Tapaamisessa on mahdollista käydä esimerkiksi elokuvissa, luistelemassa, tapahtumissa tai ongella. Yhteistä aikaa voi viettää myös vaikka lautapelejä pelaten tai pelkästään jutellen. Aikuiskaveri, Pikkukaveri ja perhe yhdessä päättävät toiminnasta.

Aikuiskavereille oli perehdytyksen lisäksi tarjolla virkistäytymistapahtumia ja tarvittaessa myös työnohjausta. Kuukausittaiset yhteiset tapaamiset antoivat mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja hyviä ideoita toisten vapaaehtoisten kanssa. Projektin henkilökunta toimi myös apuna ja tukena Aikuiskavereille.

Työ kouluilla  

Hankkeen puitteissa pidettiin erilaisia kohdennettuja toimintaryhmiä yhteistyössä pääosin koulujen kanssa. Ryhmissä hyödynnettiin erilaisia työmuotoja, esimerkiksi yläkouluikäisten tyttöjen kanssa toteutettiin Voimaneidot-toimintamallia ja poikaryhmissä ART-menetelmää (Aggression Replacement Training). Muita käytössä olleita menetelmiä olivat Satuhieronta ja sosiaalisten taitojen yhteistoiminnallinen peli Synkeä Louhos sekä positiiviseen psykologiaan pohjautuva RAUTA-ryhmämenetelmä. Tulevaisuustyöpajoja järjestettiin koululaisten nivelvaiheiden läheisyydessä niin ala- kuin yläkoululaisillekin. Olimme mukana myös kuutos- ja seiskaluokkalaisten ryhmäytyksissä Kemin kaupungin ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. 

Sukupuolisensitiivinen työ

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa herkkyyttä huomioida sukupuolen vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia tapoja olla tyttö tai poika, mutta annetaan mahdollisuus myös toisenlaisille tavoille ilmaista omaa minää.

Yksi sukupuolisensitiivistä työotetta käyttävä toimintamalli on Voimaneidot. Ensimmäiset Voimaneito-ryhmät toteutettiin Hepolan koululla lukuvuonna 2014-2015 ja jatkoa seurasi kolmena seuraavanakin lukuvuonna mm. osana 8. luokan tyttöjen terveystiedon opetusta.