LN_2016_AKlogoV.png

AKgoesAMKsyksy18.png

Hei Lapin AMK:n opiskelija! Kaipaatko lisää opintopisteitä? Tietoa järjestöjen ja muiden toimijoiden vapaaehtoistoiminnasta? Ammattitaidon ja osaamisen vahviketta? Vastaus on: 

VAPAAEHTOIS- JA AIKUISKAVERITOIMINNAN KOULUTUS (1 op)

KUVAUS: Koulutus pitää sisällään vapaaehtoistoiminnan peruskurssin ja aikuiskaveritoimintaan valmentavan osion. Kokonaisuus antaa tiedollisen sisällön lisäksi valmiudet vapaaehtoisena tukihenkilönä toimimiseen ammatillisesti ohjatussa toiminnassa.

SISÄLTÖ: Vapaaehtoistoiminta; periaatteet, historia, yhteiskunnallinen merkitys. Itsetuntemus ja erilaisuuden hyväksyminen, kohtaaminen ja kuunteleminen, vapaaehtoisen rooli, oikeudet ja vastuut, vapaaehtoistoiminnan etiikka ja pelisäännöt. Sukupuolisensitiivisyys, ryhmässä toimiminen sekä toimintaan liittyvien ongelmatilanteiden ennakointi ja toiminnan suunnittelu.

KOULUTUSKOKONAISUUS: Peruskurssimme formaatti on arki-ilta (3 h), viikonlopun päivä (6 h), arki-ilta (3 h), yhteensä 12 h. Tapaamisten väliin tulee välitehtävät + lyhyt ennakkotehtävä ja todistustenjakotilaisuus: kokonaisuus kaikkinensa 27 h eli 1 op. Koulutuksen käyminen ei edellytä vapaaehtoistoimintaan osallistumista jatkossa, vaikka mukava olisi jos toiminnasta innostut!

OPETUSMENETELMÄT ovat pääosin keskustelullisia, toiminnallisia ja yhdessä tekemiseen kannustavia. Ammatillisen sisällön määrä on tavanomaista kurssia syvällisempi. Eritoten toimintaa lasten ja perheiden, tuettavien, kanssa peilataan sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä.

KOULUTUSPÄIVÄT ovat Kosmoksessa Kemissä (Tietokatu 1), päivät varmistuvat lähiaikoina. Kurssin jälkeen halukkaat voivat ilmoittautua alkuhaastatteluun ja alkaa vapaaehtoiseksi Aikuiskaveriksi. Koulutuksessa kerromme myös muusta alueen vapaaehtoistoiminnasta.

ILMOITTAUTUMINEN: Ei ole tällä hetkellä aktiivinen. Voit ilmoittautua avoimelle kurssillemme Aikuiskaveriksi-sivulla. 

Lisää opintopisteitä on mahdollisuus ”tienata” lähtemällä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Perustoiminta Aikuiskaverina (riippuen tapaamisen frekvenssistä) tuottaa raakoina tunteina n. 1 op lukukaudessa (syksy tai kevät). Aikuiskaveri on oikeutettu 20 € verottomaan kulukorvaukseen kuukaudessa, joka maksetaan puolivuosittain. Koulutus jo yksinään on mahdollisuus opiskelijalle hankkia tietämystä järjestöissä tehtävästä vapaaehtoistyöstä, hankkia opintopisteitä vapaavalintaisiin ja CV:n täytettä myös ammatillisessa mielessä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa

Tämä kurssi on uutta yhteistyötä oppilaitoksen ja järjestömme kesken. Lisätietoja itse toiminnasta löydät mm. Aikuiskaveriksi -sivultamme. Yhdistyksen nimen vierestä nuolta alas klikkailemalla paljastuu myös muita sivujamme, joissa lisätietoa. 

Yhteistyössä Luotolan Nuoret ja Lapin AMK:n hyvinvointipalveluiden osaamisala Kemissä tekevät monipuolista ammatillisen osaamisen vaihtoa. Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitteluihin, opinnäytetöihin, vapaaehtoistoimintaan ja ryhmänohjaamiseen. Ryhmäkurssista lisätietoa tulee näille sivuille. Ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteutus -kurssilla opiskelija pääsee ideoimaan ja organisoimaan toiminnan toteuttamista prosessina alusta loppuun Aikuiskaveritoiminnan työntekijöiden toimiessa mentoreina. 

Kurssilla opit uutta ja kuulet toiminnasta tarkemmin

Enemmän kiinnostuessasi voit lähteä kurssin jälkeen toimintaan mukaan. Aikuiskaverina olet oikeutettu lisäkoulutukseen, virkistykseen, ohjaukseen ja tukeen sekä pääset osalliseksi hersyvän iloiseen aikuisporukkaan. Saat myös ensimmäisenä ja etuoikeutettuna lisätietoa muusta tulevasta yhteistyöstä. Tämähän voi rikastuttaa opintojesi etenemistä ja jatkossa työllistymistäsi huomattavasti! :) 

ILMOITTAUTUMINEN (ei avoinna, ilmoittaudu avoimelle kurssille):

 

 

 

 

kysyttävää.png