Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste henkilötietojen keräämisestä Kemin lastenkulttuurikeskuksen käyttöön. 

Laadittu 15.12.2016

1. Rekisterinpitäjä

KEMIN KAUPUNKI Nuorisotyö/ Lastenkulttuurikeskus
Valtakatu 22
94100 KEMI
puh. 0400 791 521

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanna Lemiläinen 
Kemin kaupunki Lastenkulttuurikeskus
Valtakatu 22
94100 KEMI
puh. 0400 791 521

3. Rekisterin nimi

Kemin kaupungin lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin pitämisen tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, tilastointi, laskutus ja kuvienkäyttöluvat. 
Rekisterinpitäjä kerää lastenkulttuurikeskuksen asiakkaiden käyntikertoja tilastointia ja henkilötietoja laskutusta varten. 
Asiakkaiden tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Tilastoinnissa ei näy yksilötason tietoja.


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä on maksujen lisäksi nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus ja sähköpostiosoite.


6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaan tai alaikäisellä hänen takaajansa ilmoitus. Muutoksista ilmoittaminen on asiakkaan vastuulla, mutta lastenkulttuurikeskus voi tarvittaessa päivittää yhteys- ja henkilötietoja muista rekistereistä.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mikäli lasku jää maksamatta ja korvausasia etenee perintään saakka, siirretään laskusta perintätoimistolle asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot. Perinnän perustana olevasta laskusta siirretään laskunmääräytymisperusteet.

Käytännön perustana on laki saatavien perinnästä ja hyvästä perintätavasta. Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Paperimuotoinen aineisto

Laskutukseen sekä perintään tarvittavia tulosteita ja raportteja säilytetään asian hoidon sekä säädetyn arkistoinnin kannalta tarpeellinen aika, minkä jälkeen ne hävitetään. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa mainittu vaitiolovelvollisuus.


B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa mainittu vaitiolovelvollisuus.

Tietokantapalvelimesta ja tietoliikenneyhteyksistä suojauksineen vastaa Kemin Tietohallintokeskus.9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle.

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista oma-aloitteisesti. Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.