Kulttuurikasvatussuunnitelma
1. Miksi tämä on tärkeää?

- Opetusministeriö on asettanut tavoitteen, että kaikkiin Suomen kuntiin saataisiin kulttuurikasvatussuunnitelma

- Kulttuuriopetuksen tilanne valtakunnallisesti ei ole tällä hetkellä tasa-arvoinen.

 

Oppilaan kannalta:

- antaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin

- Tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä

- Tutustuttaa paikalliseen lähikulttuuriin

- Lisää kouluviihtyvyyttä, tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja

itsetuntoa

- Voiko perusasteen koulun läpäistä käymättä kertaakaan esim. museossa tai teatterissa?

 

Koulun kannalta:

- Työkalu, joka auttaa OPS2016-tavoitteiden toteuttamisessa

- Vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen

- Tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa

- Perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön

- Tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden toteuttamiseen - helpottaa opettajan työtä

 

 

2. Miten tämä parantaa työyksikkösi palvelukykyä ja vaikuttavuutta?

- Auttaa lapsille ja nuorille suunnatun tarjonnan kehittämisessä ja koulujen tarpeiden

huomioimisessa

- Lisää kulttuuripalveluiden kävijämääriä ja laajentaa yleisöpohjaa

- Kasvattaa tulevaisuuden kulttuuri- ja taideyleisöä

- Lisää ja jäntevöittää kulttuuritoimijoiden ja koulujen yhteistyötä

- Vahvistaa yhteisöllisyyttä

 

 

3. Mitä tämä antaa henkilöstölle?

- Selkeyttää ja jäntevöittää työtä

- Tuo uusia haasteita ja pitkäjänteisyyttä työhön

- Lisää yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita

- Kulttuurivoltti yhteinen koulutus/suunnittelupäivä 25.2.16, jossa kerrotaan hankkeen eduista

- Kulttuuritarjonnan priorisointi tehostaa toimintaa

 

 

5. Toteuttaminen: tavoite ja toimenpiteet, kuka tekee, milloin on välitarkastelu ja milloin valmis?

- yhteinen Kulttuurivoltti- koulutus/suunnittelupäivä 25.2.16, jolloin kartoitetaan tilanne

- kulttuurilautakunnan päätös

- koululautakunnan päätös

- 16.9.16 sivistystoimenjohtajan päätös: Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen 3.3.2017 mennessä

Työryhmä:

Kemin kaupunginteatteri Sarianne Paasonen & Ismo Perkkiö
Kemin Lastenkulttuurikeskus Outi Hyvönen & Sanna Lemiläinen
Kemin musiikkitoimi Noora Tuominen & Ville Mankkinen
Kemin kaupunginkirjasto Satu Keränen & Ilkka Leinonen
Kemin Taidemuseo & historiallinen museo Tanja Kavasvuo & Venla Kakko siht.
Kemin koulutoimi Anne Juvonen pj/ vastuuhenkilö

 


Kuvaa mikä on paremmin/helpommin toteutuksen jälkeen?

- Selkeyttää Lastenkulttuurikeskuksen roolia kulttuurikentässä

- Paremmat edellytykset opetusministeriön rahoitukseen

- Antaa pohjan pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn

- mahdollistaa oman alueen kulttuuristen erityispiirteiden esiintuomisen, mikä tukee paikallisia alan toimijoita sekä juurruttaa asukkaita asuinympäristöönsä

 

 

29.9.2016