Lastenkulttuurikeskuksessa tapahtuu

1.jpg

Kemin Lastenkulttuurikeskus

Lastenkulttuurikeskus järjestää taidetoimintaa ja tapahtumia lapsiperheille ja nuorille sekä koulu- ja päivähoitoryhmille.

Tärkeimmät toimintamuodot ovat manga- ja animetapahtumat sekä taidetoiminta; Elohiiri-lastenviikko, vauvojen värikylvyt ja avoin taidetoiminta alle koulukäisille. Vuonna 2015 toiminta tavoitti noin 11 000 asiakasta.

Kemin lastenkulttuurikeskus saa opetus- ja kulttuuriministeriön tukea lastenkulttuurikeskuksille osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa

Lapinverkoston tavoite on edistää lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta sekä lisätä paikallista ja alueellista yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella tuetaan vuonna 2016 tapahtuvaa toimintaa, joka lisää taiteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta lapsille, edistää alueen taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kans
sa sekä edesauttaa kulttuuriopetussuunnitelmien  valmistelutyötä kunnissa.

 päivitetty 11.1.17 

Kemi_tunnus_suomi_rgb.jpg


Yhteystiedot

Kemin kaupunki
Lastenkulttuurikeskus
Valtakatu 22, 94100 Kemi

lasten.kulttuurikeskus@kemi.fi

Henkilökunta

Lastenkulttuurikoordinaattori
Outi Hyvönen  0400 442 787
outi.hyvonen@kemi.fi

Lastenkulttuurituottaja
Sanna Lemiläinen 0400 791 521
sanna.lemilainen@kemi.fi

Kulttuuriohjaaja/ avustaja  1.10.16 - 31.3.17
Katja Heiska 040 660 2917
katja.heiska@kemi.fi