720x120.jpg

Tietoturvaohje käyttäjille

Tietoturva

Tämä  tietoturvaohje on tehty Kemin kaupungin liikuntapalveluiden ja nuorisotyön käyttöön. Ohje tiivistää keskeisimmät tietoturvallisuuden perusasiat ja antaa käytännön neuvoja tietoturvallisuuden toteuttamiseen omassa työssä. Tietoturvaohjeen pohjana on käytetty Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI julkaisuja: Käyttäjän tietoturvaohje 5/2003 sekä Kemin kaupungin tietohallintokeskuksen tietoturvasasäännöstöä.

Tietoturvallisuuden muistilista

  1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen.
  2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille, myös sinulle.
  3. Tunnista organisaatiosi suojattavat kohtee (tiedot, asiakirjat, tilat ja tietojärjestelmät)
  4. Tunnista asiakirjojen ja tietojen laatu (salassa pidettävät tiedot, henkilötiedot jne.)
  5. Tutustu organisaatiosi tietoturvaohjeisiin ja noudata niitä.
  6. Tietojärjestelmien käyttöön tarvitaan aina henkilökohtainen käyttöoikeus.
  7. Muista, että esiinnyt tietoverkossa organisaation edustajana.
  8. Suojaamattoman sähköpostin turvallisuus on verrattavissa postikortin turvallisuuteen.
  9. Haitalliset ohjelmat, kuten virukset, madot ja troijalaiset,voivat levitä pelkästään Internet-sivuja selaamalla.
  10. Pyydä tarvittaessa neuvoa organisaatiosi asiantuntijoilta.

 

<< Takaisin 

 

Paluu intraan