720x120.jpg

Uutisointi yleistä

Uutisointi (muutos kesken)

LaNuti Kemi informaatiojärjestelmässä on kahdenlaisia uutisointimoduleja.

1. Uutisointi
2. Uutislista

Moduleilla rakennetaan eri uutisointifoorumit. Kemin nuorisotyön käytössä on uutisoinnit nuorisotilat sivun ja toimintakertomusten Uutisarkisto sivujen yhteydessä.

1. Nuorisotilat / Uutisointi
2. Toimintakertomus 2002 Uutisarkisto
3. Toimintakertomus 2003 Uutisarkisto
4. Toimintakertomus 2004 Uutisarkisto
5. Toimintakertomus 2005 Uutisarkisto
6. Toimintakertomus 2006 Uutisarkisto

Uutislistat on käytössä etusivulla, nuorisotoiomiston, nuorisotilojen ja toimintakertomusten sivuilla.

Yleistä

Kaikki uutisoinnit uutisoidaan Nuorisotilat / Uutisointi sivulla. On vain yksi uutiskategoria, johon uutiset kirjoitetaan. Uutisointi on automaattisesti ohjelmoitu jakautumaan eri uutislistoihin.

Nuorisotilojen uutisoinnissa julkaistaa ko. nuorisotilaa koskevat uutiset tapahtumista, kerhoista, poikkeavista aukioloajoista ym. Uutisoinnit säilytetään TOIMINTAKERTOMUKSIA varten. Kts. ohje.

Kemin nuorisotoimen uutisointeja julkaistaan myös LaNutin (Lapin Nuorisotiedotus) etusivulla uutisen käsitellessä laajalti myös lappilaisia nuoria. Julkaisun LaNutin etusivulle suorittaa LaNuti Kemin pääkäyttäjät (Hyvärinen, Keinänen ja Perkkiö).

Sisältö

LaNuti Kemin uutiset näkyvät koko tietoverkossa. Uutisointeja julkaistaan myös muissa uutisointi foorumeissa, uutislistoissa ja ns. "irti" nuorisotilan sivustojen yhteydestä. Tällöin on uutisoinnissa huomioitava seuraavaa:

- Ennen kuin aloitat uutisoinnin, tarkista ettei samansisältöistä uutista jo ole LaNutin sivuilla ja jos uutinen koskettaa kaikkia nuorisotiloja - se tulisi yleistää koskemaan kaikkia. Esim. tapahtumasta ilmoittaminen (bändikonsertti, myyjäiset, avajaiset, avoimet ovet ym.) Ei ole järkevää, että samasta uutisesta on jokaisella tilalla oma erillinen (erilainen) uutisointi. Sama uutinen voidaan julkaista samansisältöisenä kaikilla uutisointifoorumeilla. Uutisointeja voi myös poimia oman tilan uutisointeihin muilta uutisfoorumeilta.

Uutisesta on selkeästi ja selväkielisesti ilmettävä: mitä, missä ja milloin, eli mitä tulee tapahtumaan tai mitä on tapahtunut, missä ja milloin.

Uutinen muodostuu otsikosta, ingressistä ja leipätekstistä.

                                                           Otsikko

                                                          Ingressi
                                                     Leipäteksti

 

Kokkikerho kokoontuu 01.01.2006 Kansiksella.

Kansiksen (Karihaaran nuorisotila, Jakunkatu 1) kokkikerho kokoontuu 01.01.2006 klo 15:40. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla leipurimestari Pasi Pitko ohjaa pullien paistamisessa. Paistomaksu 1 €  / pelti. Lisätiedot: Karihaaran nuorisotila, nuorisonohjaaja Keijo Kertsi, 040 123 4567.


Ahkeran syyskauden ja joululomailun jälkeen on jälleen aika nousta sohvalta ja suunnistaa matkansa hyvien harrastusten pariin. Tule sinäkin Karihaaran nuorisotilalle paistelemaan pullia ja juttelemaan kokkailun yhteydessä kaikkea kivaa. Diipadaapaa voi jatkaa niin paljon kun haluaa kertoa tapahtumasta.

 

Otsikon tulee sisältää tieto, mitä, missä ja milloin. Tapahtuma-ajankohta tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti. Päivämäärää ilmoittaessa käytetään aina tapahtuman ajankohdasta. (standardinmukainen päivämäärän ilmoittaminen: 01.01.2006. Päivät, kuukaudet ja vuosiluku erotetaan toisistaan pisteellä.) Tämä siksi, että lukija ei hämäänny ja sotke ajankohtaa uutisoinnin yhteydessä ilmoitettavaan uutisointipäivämäärään. Tämä uutisointipäivämäärä ilmoittaa sen, milloin uutinen on luotu. Kellon aikaa ilmoittaessa käytetään tunnin ja minuutin erottimena aina standardinmukaista kaksoispistettä 00:00.

Uutisen alussa, mieluiten jo tiivistelmässä (ingressi) tai otsikossa on oltava selväkielisenä tapahtumapaikan nimi. Pelkkä lyhenne tai lempinimi ei riitä! Lempinimeä voidaan käyttää, jos se on heti ingressissä avattu. Sama koskee myös muita lyhenteitä kuten KH (Kaupunginhallitus) OPM (Opetusministeriö) ESR (Euroopan Sosiaali Rahasto) CIMO, POW, EVVK jne..

Myös tapahtumapaikan katuosoite on hyvä laittaa uutiseen, vaikkakin LaNuti Kemi sivuilla on ko. tilan yhteydessä mainittu osoitetiedot. Sama koskee myös yhteyshenkilön puhelinnumeroita.

Uutisen julkaisuajankohta eli ajastus tulee harkita tarkkaan. Kun julkaistaan toiminnasta kertovaa uutista, se tulee säilyttää myös toimintakertomuksia varten. Tällöin uutisen julkaisuaika tulee päättyä mahdollisimman "myöhään". Käytössä olevaa aikaa on aina vuoteen 2022 saakka! Jos kyseessä on pieni ilmoitus, kuten poikkeava aukioloaika, niin uutisointi saa päättyä heti kun se ei ole enää tarpeen olla julkisuudessa. Toimintakertomusta varten erikseen uutisoitaessa käytössä on sama periaate, että mahdollisimman myöhäinen poisto.

Uutisoinnissa käytettävän kielen tulee olla selkeää ja helposti luettavaa. Tulisi välttää pitkiä, useita sivulauseita sisältäviä lauseita ja pitkiä kappaleita sekä sivistyssanojen tai erikoistermien käyttöä. WWW-sivujen uutiset luetaan yleensä näytöltä ja pitkää tekstiä on vaikea lukea. Erikoistermit ja sivistyssanat karkottavat lukijan sivuilta. Suositeltavaa on myös käyttää väliotsikoita ja sisennystä sekä kuvia / kaavioita ja taulukoita "keventämään" tekstiä. Toimintakertomuksissa kuvituksena tapahtumasta voi käyttää 2 kuvaa. Kuvan koko tulee olla leveydeltään 150 pikseliä.

Henkilönimet esiin. Jos uutisen tekstissä mainitaan nimiä, ne on hyvä lihavoida. Näin uutisesta saa pikaisella silmäyksellä nähtyä nimet. Jos uutiskuvissa on henkilöiden kuvia, tulee kuvatekstissä olla henkilön / henkilöiden nimi. Toimintakertomuksissa kuitenkin tapahtumaa kuvaava kuvateksti, esim. bändin nimi tms.

Kuvat

Kuvia julkaistaessa on huomioitava tekijänoikeudet ja se ettei kuva loukkaa kuvassa olevaa henkilöä. Eli ellei kuva ole sinun itsesi ottama, tarvitset sen julkaisuun kuvaajalta luvan ja kuvaajan nimi on mainittava. Jos henkilö on esiintynyt julkisessa tilaisuudessa, ei erillistä lupaa kuvan esittämiseen tarvita. Muuhun, kuin julkisen esiintymisen yhteydessä otettuun kuvaan, kysy aina lupa tai kerro kuvaustilanteessa, että kuva on tarkoitus julkaista Internetissä. Tällöin henkilö voi halutessaan kieltää julkaisun. Kuvaa, jossa henkilö ei ole edukseen (epäonnistunut, huono ilme tms.) ei tule koskaan julkaista. Alle 18-vuotiaan lapsen kuvan julkaisemiseen Internetissä on aina oltava vanhempien suostumus (kirjallisena). Myös bändiltä tulee olla lupa julkiseen kuvaukseen, ja kuvien käyttöön Kemin kaupungin nuorisotoimen julkaisuissa. Julkisen tilaisuuden ulko-ovella on myös oltava ilmoitus, että tilaisuudessa kuvataan.  Tekijänoikeuslaki

Jos uutinen sisältää linkkejä, tulee linkit tehdä ns. ulkoisena linkkina. Sisäiset linkitykset eivät toimi oman sivuston julkaisugategorian ulkopuolella (julkaistuissa) uutisissa. Sijoita linkit mieluiten tekstiin (tekstieditori). Jos uutiseen liittyy sivuja  / sivustoja - esim. lisätietoa asiasta, lisää linkit hyperlinkkeinä. esim. Kemin uimahallin palvelut sivuille www.kemi.fi/uimahalli / Palvelut kohdassa.

Virhe uutisoinnissa?

Uutiseen tulee aina kirjoittajan nimi uutisen loppuun, niin tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja / täydentämisiä suoraan ko. uutisen kirjoittajalta. Henkilökohtaisen tunnuksen omaavan päivittäjän nimi tulee aina uutisoinnin loppuun. Myös uutisoinnin korjaajan nimi tulee uutisoinnissa näkyviin, ja alkuperäisen kirjoittajan nimi poistuu.

Uutisen korjaamisen suorittaa mieluiten uutisen laatija. Mutta jos uutinen sisältää väärää tietoa, ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, tulee se ennemmin korjata kuin jättää korjaamatta. Korjaajan tulee kuitenkin olla varma oman korjauksensa oikeellisuudesta. LaNuti Kemin pääkäyttäjät voivat korjata kaikkien uutisgategorioiden uutisointeja.

Laita uutinen mieluiten, kuin jätät laittamatta. Liikaa uutisia ei ole ja ei ole niin pientä tapahtumaa etteikö sitä kannata ilmoittaa. Uutisointimoduli on työkalu jolla tiedotetaan talon / tilan toiminnasta talon kävijöille asiakkaille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Myös itse itsellemme. 

<< Takaisin