720x120.jpg

Ohjausryhmän muistio 27092005

Kemin kaupunki

Nuorisotoimisto                                                                                     Muistio
                                                                                                              27.9.2005

LaNuti Kemin ohjausryhmän palaveri

1.      Palaveri pidettiin Kemin kaupungin Nuorisotoimiston kokoushuoneessa tiistaina 27.9.2005 klo 13.00.Todettiin paikalla olijat ja yhteystieto –lista laitettiin kiertämään. Paikalla olivat seuraavat henkilöt:Ismo Perkkiö (johti puhetta), Mika Ahonen, Sanna Lemiläinen, Elina Kehusmaa, Satu Keinänen, Petra Hyvärinen (kirjoitti muistion). Poissa olivat Tomi Keränen ja Sanna Toivanen.

Todettiin, että LaNuti Kemin ohjausryhmän jäsenistö on saanut uutta verta ja kävimme läpi esittelykierroksen, ketä tähän ohjausryhmään nykyisellään kuuluu. Sanna Lemiläinen kyseli, löytyykö ohjausryhmän aiemmista palavereista muistioita, niin niistä saisi myös uudet jäsenet käsityksen, mitä asioita täällä on käsitelty. Keskustelun virittämänä sovittiin, että LaNutiin voitaisiin laittaa oma kansio, jonne tallennetaan ohjausryhmän muistiot tästä eteenpäin.

2.      Ismo kertoi LaNutin pääkäyttäjäjien kokouksessa Rovaniemellä 1.9.2005 esille tulleita asioita. Muistio kyseisestä kokouksesta löytyy myös LaNutista Nuotista ja siellä Pääkäyttäryhmän sivuilta. Ne, jotka pääsevät lukemaan sieltä, voivat käydä katsomassa tarkemmin sieltä.

Ismo referoi muistiosta tärkeimpiä kohtia. Ensinnäkin pääkäyttäjäryhmän kokouksessa käytiin läpi LaNutiin tulleen palautteen ja kysymysten määrä ajalla 1.1-30.8.2005. LaNutin Kysy -palstalle on tullut 20 viestiä ja Palaute –palstalle 29 viestiä eli yhteensä 49 viestiä. Ismo totesi, että kysymyksiä on tullut Kemiin myös tämän tilastoinninkin jälkeen.

Ismo kertoi, että LaNutin saamenkielisen version kehittämistä varten on perustettu oma työryhmä, joka työstää saamankieliset sivustot. LaNutin tehdään myös englanninkielinen osuus, koska sivuston on tarkoitus palvella kaikkia ulkomaalaisia nuoria niin maahanmuuttajia kuin opiskelijoita ja turistejakin. Englanniksi käännetään osa LaNutin sivustoista. Käännös tulee kommentoitavaksi sitten pääkäyttäjäryhmälle.
Kemin sivuilla on jo nuorisotilojen/talojen yhteystiedot käännetty englanniksi ja myös ruotsiksi. Satua kehotettiin käymään lukemassa ruotsinkieliset sivustot, ettei siellä ole pahoja virheitä.

Pääkäyttäjäryhmässä keskusteltiin opintomatkasta, joka toteutuu viikolla 45 tai 46. Opintomatkan määränpääksi on ehdotettu Norjan Tromssaa ja Itävallan Vorarlbergia, mutta paikasta ei ole vielä varmaa tietoa. Opintomatkan kohteessa pitäisi olla jotain sellaista uutta mitä LaNutilaiset voisivat hyödyntää omissa pisteissään. Opintomatkalle pääsee kaksi henkilöä per kunta ja Ismo ilmoitti, ettei hän ole lähdössä sinne. Viim eisin tieto opintomatkan määränpäästä on kuitenkin, että se suuntautuu Ouluun tai Tornioon. Opintomatkalla on myös tarkoitus pitää LaNutin ns. välitilinpäätös.

Pääkäyttäjäryhmässä pohdittiin myös LaNutin ulkoasua ja LaNutin etusivulle päätettiin laittaa Tapahtumakalenteri, jonne jokainen kunta saa mainostaa tapahtumiaan. Etusivulta päätettiin poistaa Chat kokonaan. Chattejä voi pitää jokainen kunta omilla sivuillaan, mikäli niin haluaa. Seuraava LaNutin pääkäyttäjien kokous on joskus loka-marraskuun vaihteessa.

3.      Käsiteltiin nykytilanne LaNuti Kemin osalta. Pääkäyttäjinä ovat tällä hetkellä Ismo Perkkiö ja Petra Hyvärinen (joka vielä on opetteluvaiheessa). Kaikista LaNutin käyttäjistä laadittu lista kiersi, jota Ismo pyysi päivittämään, ketkä ovat lähteen muihin töihin tms. Kyseltiin myös, tuleeko mieleen, ketä muita käyttäjäryhmiä LaNutiin voisi pyytää. Keskusteltiin mahdollisuutta liikuntajärjestöjen mukaan ottamisesta, mutta Ismo kertoi, että liikuntajärjestöille on mahdollisesti tulossa samankaltainen tiedotuskanava kuin LaNuti.

Ruodittiin LaNuti Kemin ulkoasua ja mitä sivuilla tällä hetkellä on jo. Ismo lupasi kysyä pääkäyttäjäryhmässä sivujen käyttölaskuria, josta on joskus aiemmin ollut puhetta. Ismo näytti tilastoja ja koosteita siitä, millä sivuilla on käyty ja mitä lomakkeita LaNutista on käyty hakemassa. Puhuttiin muutenkin yleensäkin LaNutin etusivusta, ja siitä voi antaa palautetta suoraan Marja Hannille, mikäli haluaa. LaNuti Kemin osalta tuli keskustelua sen sisällöllisestä kehittämisestä mm. työelämä osioon voisi tuoda esille, ketkä Kemissä voivat auttaa nuoria esim. työnhaussa. Tästä päästiin siihen, että Ismo kertoi, että LaNuti Kemin sivustoille on ollut noin vuoden tekeillä Tietopalvelu, minne myös tämä em. Työelämän paikalliset toimijat voisi yhteystietoineen sijoittaa. Tämän tietopalvelu osion valmiiksi saaminen on ollut hidasta, kun kenelläkään ei ole ollut aikaa sen sisällön luomiseen.

Harrastukset osioon voisi lisätä tietoa esimerkiksi työväenopistojen kurssitarjontaa tms ja vanhoja tietoja pitäisi päivittää ja jotain mahdollisesti poistaakin. Kuvien käsittely LaNutia varten tuottaa hieman ongelmia, koska kaikilla LaNutin käyttäjillä ei ole käytössään siihen soveltuvia ohjelmia. Ismo kertoi myös sen, että jokaisella käyttäjällä on LANutissa oma kuvagalleria, jonne he tallentavat itse omat kuvansa ja se on sellainen kuvagalleria, minne kukaan toinen käyttäjä ei pääse käsiksi. (vain Marja Hanni, joka on koko systeemin pää-pääkäyttäjä näkee kuvat). Ismo näytti kuinka niitä kuvia voi liittää sivustoille ja antoi halukkaille kaiken sen kirjallisen materiaalin, mitä LaNutin ylläpitäjille on eri koulutuksissa jaettu.

4.      Ismo kysyi tarvetta chatin käytöstä. Kenelläkään ei tässä vaiheessa ollut tiedossa tarvetta chatin pitämiseen.

5.      LaNutista tiedottaminen Kemissä tapahtuu tällä hetkellä ainakin Kemin kaupungin nuorisotyön Lounais-Lapin palstalla. Tämä mainostus jatkuu 31.12.2005 asti. Sen jälkeen LaNutia pitäisi mainostaa muilla keinoin, mutta yhtään ehdotusta ei vielä tullut. Asiaan palataan myöhemmin.

6.      Mietittiin LaNutilaisten koulutustarvetta. Ismo tarjoutui pitämään koulutusta, jos joku sitä haluaa. Todettiin, ettei suurempaa koulutustilaisuuden järjestämisen tarvetta ole ja että jokainen voi tarvittaessa sopia Ismon kanssa henkilökohtaisesta opastusajasta.

7.      Ajanpuutteen vuoksi kenelläkään ei tuntunut enää olevat muita asioita käsiteltäväksi.

8.      Sovittiin seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistai 8.11.2005 klo 12.00 Toimintakeskus Takitsu.

Palaveri päättyi klo 14.58.

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:
Elina Kehusmaa Meri-Lapin nuortenpalvelu, Siikakankaankuja 1 E 044-292 2064

elina_kehusmaa@luukku.com

Ismo Perkkiö Nuoriso- ja liikuntatoimisto, Sauvosaarenkatu 11 0400-957 739

kemi.nuoriso@kemi.fi

Mika Ahonen Kemin seurakunta,Kaivokatu 7 0400-927 340

mika.ahonen@evl.fi

Petra Hyvärinen Peukun kerhotalo, Miilukatu 2 040-835 8967

petra.hyvarinen@kemi.fi

Sanna Lemiläinen Toimintakeskus Takitsu, Oklaholmankatu 16 0400-791 521

sanna.lemilainen@kemi.fi

Sanna Toivainen Jengityö, Kaivokatu 5 040-776 1267

sanna.toivainen@kemi.fi

Satu Keinänen Meri-Lapin nuortenpalvelu, Sankarikatu 10 040-5057187

nuortenpalvelu.kemi@co.inet.fi

Tomi Keränen Toimintakeskus Takitsu, Oklaholmankatu 16 0400-510 386 tomi.keranen@kemi.fi