NuVa?

NUVA-logo pinkki RGB.jpg

 Mikä Ihmeen NuVa?

NuVa, eli nuorisovaltuusto on kuin välikäsi nuorten ideoiden ja äänen kuuluvaksi saantiin. Nuorellakin on oikeus sanoa mielipiteensä asiaan ja osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun. Tällöin nuorisovaltuuston edustajat toimivat tavallisen inarilaisen nuoren puolestapuhujana. NuVan kautta on helppo saada oma asia/idea kuuluville.

Saattaa ensimmäiseksi tulla ajatus, että NuVaa ei otettaisi tosissaan ylemmissä portaissa, mutta näin ei ole. Tosiasiassa sitä kuunnellaan. Nuoriso on kuitenkin tärkeä ikäluokka Inarin tulevaisuuden kannalta. Nuoret kyllä huomioidaan.

Jotta nuorille saataisiin jotain muutakin kuin pelkkä äänen kuuluville saanti, on NuValla oma määräraha, jota käytetään yhdessä tehtävien päätösten mukaisiin tarkoituksiin. Näillä rahoilla järjestetään mm. konsertteja ja jaetaan jokavuotinen Rock-inari palkinto.

Nuorisovaltuustoon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä sekä jokaisen varajäsen. He ideoivat ja järjestävät nuorille tapahtumia ja puuttuvat kunnan asioihin, jotka liittyvät merkittävästi nuorten asioihin ja hyvinvointiin.

NuValla on edustaja sivistystyön lautakunnassa (läsnäolo- ja puheoikeus).

NuValla on edustuspaikka ja äänioikeus myös Selvä Peli työryhmässä ja Lastensuojelun kehittämistyöryhmässä.

Kokouksia pidetään kerran kuussa koko lukuvuoden ajan. Lisäksi pidetään koko Lapin nuorisovaltuustojen yhteinen kokous. Näin pyritään yhteistyöhön muiden nuorisovaltuustojen kanssa ja saadaan hyviä eväitä omaan reppuun sekä omalle kunnalle vietäväksi.

NuVa toimii yhdessä osana kunnan nuorisotyötä.